Valencià Valencià Castellano Castellano

D - INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA    

 • Pressupost de l'entitat  
      
 • Informació actualitzada almenys trimestralment sobre estat d'execució
 • Modificacions pressupostàries realitzades

 • Per a les entitats públiques empresarials, societats mercantils i fundacions públiques municipals (que no siguen organismes autònoms), el Pressupost d'Explotació, Pressupost de Capital, Compte de Resultats, Estat de Fluxos d'Efectiu i Balanç
 • La liquidació del pressupost  
      
 • Dades d'endeutament mensual, informes de morositat i informes sobre plans d'ajust
 • Comptes anuals. Informes d'auditoria de comptes i de fiscalització  
      
 • Enllaç als comptes publicats en la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes (rendiciondecuentas.es).
 • Massa salarial del personal laboral del sector públic local