Llengua Llengua

Valencià Valencià Castellano Castellano

Editor de continguts Editor de continguts

F - INFORMACIÓ SOBRE SERVEIS I PROCEDIMENTS    

  • Catàleg general dels serveis (procediments per a presentar queixes)
  • Seus dels serveis (equipaments de l'entitat, adreça, horaris d'atenció al públic, enllaços a les seues pàgines web corporatives, adreces de correu electrònic o canals de prestació dels serveis)

  • Les cartes de serveis (mesura i valoració)
  • Informació estadística: grau de compliment i qualitat dels serveis públics
  • Catàleg dels procediments administratius i de la seua competència (objecte, formes d'iniciació, documentació a aportar, tràmits, normativa aplicable, terminis de resolució i sentit del silenci administratiu)