Valencià Valencià Castellano Castellano

F - INFORMACIÓ SOBRE SERVEIS I PROCEDIMENTS    

  • Les cartes de serveis (mesura i valoració)
  • Informació estadística: grau de compliment i qualitat dels serveis públics
  • Catàleg dels procediments administratius i de la seua competència (objecte, formes d'iniciació, documentació a aportar, tràmits, normativa aplicable, terminis de resolució i sentit del silenci administratiu)