Valencià Valencià Castellano Castellano

D - INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA    

  • Per a les entitats públiques empresarials, societats mercantils i fundacions públiques municipals (que no siguen organismes autònoms), el Pressupost d'Explotació, Pressupost de Capital, Compte de Resultats, Estat de Fluxos d'Efectiu i Balanç
  • La liquidació del pressupost  
        
  • Dades d'endeutament mensual, informes de morositat i informes sobre plans d'ajust
  • Comptes anuals. Informes d'auditoria de comptes i de fiscalització  
        
  • Enllaç als comptes publicats en la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes (rendiciondecuentas.es).
  • Massa salarial del personal laboral del sector públic local