Valencià Valencià Castellano Castellano

D - INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA    

  • Pressupost de l'entitat  
        
  • Informació actualitzada almenys trimestralment sobre estat d'execució
  • Modificacions pressupostàries realitzades