Visualització de documents i fitxers multimèdia Visualització de documents i fitxers multimèdia

13 Directrius o instruccions - Directrices o instrucciones

Documents
No hi ha ni documents ni arxius multimèdia en aquesta carpeta.
Nom Mida
No hi ha ni documents ni arxius multimèdia en aquesta carpeta.
there-are-no-documents-or-media-files-in-this-folder

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

   Notificació 04-01-23 de Directrius IGAV en Relació amb l'Auditoria Anual 2022 - Publicat en 25-01-2022 16:39 - Veure el certificat de publicació

   Comunicació 30-12-22, Instruccions Sector Públic Local relatives a Contractes Menors i Publicació Dades Personals Processos Selectius - Publicat en 25-01-2022 16:34 - Veure el certificat de publicació

   Acord JGL 29-12-22 Instruccions Entitats Locals sobre Protecció de Dades - Publicat en 25-01-2022 16:31 - Veure el certificat de publicació

   Circular Enregistrament Informació Convenis i Contractes en Plataforma del Tribunal de Comptes - Publicat en 19-12-2022 13:22 - Veure el certificat de publicació

   Circular sobre noves instruccions de la Sotssecretaria General en relació amb els contractes menors que celebre l'Ajuntament de València, així com el text consolidat de les ja existents. - Publicat en 19-12-2022 13:20 - Veure el certificat de publicació

   Circular sobre contractes menors NEXT GENERATION EU a Aumsa - Publicat en 16-05-2022 11:03 - Veure el certificat de publicació

   Directrius de la Intervenció General de l'Ajuntament de València (IGAV) en relació amb l'auditoria anual de l'exercici 2021 - Publicat en 30-12-2021 08:50 - Veure el certificat de publicació

   Normes elaboració pressupost - Publicat en 22-09-2021 08:43 - Veure el certificat de publicació

   Modificació de l'acord d'harmonització i homologació del sector publique local de l'Ajuntament de València (19-2338-E) - Publicat en 23-06-2021 16:47 - Veure el certificat de publicació

   Acord de l'harmonització i homologació d'entitats del sector públic local de l'Ajuntament de València (17-0430-E) - Publicat en 23-06-2021 16:44 - Veure el certificat de publicació

   Directrius de la Intervenció General de l'Ajuntament de València (IGAV) del 2021 - Publicat en 07-06-2021 17:43 - Veure el certificat de publicació

   Instruccions i Normes Reguladores de l'Activitat Convencional i del Registre Electrónic de Convenis de l'Ajuntament de València. - Publicat en 12-06-2019 16:20 - Veure el certificat de publicació