17 Percentatge de contractes adjudicats - Porcentaje de contratos adjudicados