Visualització de documents i fitxers multimèdia Visualització de documents i fitxers multimèdia

02 Responsables dels diferents òrgans - Responsables de los diferentes órganos

Documents
No hi ha ni documents ni arxius multimèdia en aquesta carpeta.
Nom Mida
No hi ha ni documents ni arxius multimèdia en aquesta carpeta.
there-are-no-documents-or-media-files-in-this-folder

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

 GERENT - Publicat en 15-06-2016 18:31 - Veure el certificat de publicació

  Nombrament gerent Alberto Aznar pel Consell administració Aumsa (21-06-2021) - Publicat en 03-11-2021 16:50 - Veure el certificat de publicació

  Nombrament gerent Alberto Aznar - Publicat en 03-08-2021 12:31 - Veure el certificat de publicació

 GERENT - CORRECCIÓ D'ERRORS  GERENT - CORRECCIÓ D'ERRORS - Publicat en 26-01-2017 13:14 - Veure el certificat de publicació

 RETRIBUCIONS GERENT AUMSA EXERCICI 2016  RETRIBUCIONES GERENTE AUMSA EJERCICIO 2016 - Publicat en 27-01-2017 16:35 - Veure el certificat de publicació

 Regals Any 2016 - Publicat en 28-04-2017 11:57 - Veure el certificat de publicació

 Regals Any 2017 - Publicat en 08-01-2018 18:00 - Veure el certificat de publicació

 Regals Any 2018 - Publicat en 17-01-2019 14:04 - Veure el certificat de publicació

 Regals i Hospitalitat Any 2019 - Publicat en 24-01-2020 08:20 - Veure el certificat de publicació

 Regals i Hospitalitat Any 2020 - Publicat en 19-01-2021 13:37 - Veure el certificat de publicació

 Regals i Hospitalitat Any 2021 - Publicat en 13-01-2022 09:28 - Veure el certificat de publicació

 Gerència Viatges 2019 - Publicat en 04-02-2020 16:49 - Veure el certificat de publicació

 Gerència Viatges 2020 - Publicat en 03-08-2021 12:25 - Veure el certificat de publicació

 Gerència Viatges 2021 - Publicat en 17-01-2022 10:12 - Veure el certificat de publicació

 RETRIBUCIONS GERENT AUMSA EXERCICI 2017 - Publicat en 07-03-2018 17:53 - Veure el certificat de publicació

  RETRIBUCIONS GERENT AUMSA EXERCICI 2018 - Publicat en 21-02-2019 08:47 - Veure el certificat de publicació

 RETRIBUCIONS GERENT AUMSA EXERCICI 2019

 RETRIBUCIONS GERENT AUMSA EXERCICI 2020 - Publicat en 20-05-2020 12:22 - Veure el certificat de publicació

 RETRIBUCIONS GERENT AUMSA EXERCICI 2021 - Publicat en 20-01-2022 10:16 - Veure el certificat de publicació