Participa-hi

Per a seguir tot el procés, vine a les activitats programades.

Actualitzarem les dades a mesura que es tanquen:

  • Bústies en equipaments. Fins al 11 de novembre.
  • Acció lúdica «Butaca pensa la plaça». 17, 18 i 19 octubre.
  • Taller de diagnòstic plaça de l’Ajuntament. 30 d’octubre.
  • Grups de discussió. 4 de desembre
  • Qüestionari priorització. Del 5 al 22 de desembre.
  • Taller de priorització dels criteris de disseny. 11 de desembre. Ateneu.
  • Exposició de criteris. De l’11 al 13 de desembre.
  • Presentació dels criteris ciutadans. 18 de febrer de 2020