Participa-hi

Per a seguir tot el procés, vine a les activitats programades.

Actualitzarem les dades a mesura que es tanquen:

  • Bústies en equipaments. Fins al 8 de novembre.
  • Acció lúdica «Butaca pensa la plaça». 17, 18 i 19 octubre.
  • Taller de diagnòstic plaça de l’Ajuntament. 30 d’octubre.
  • Presentació del diagnòstic
  • Grups de discussió temàtics
  • Qüestionari priorització
  • Taller de priorització dels criteris de disseny
  • Exposició lúdica
  • Presentació de propostes