Palau de Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

20190604-SER-2019

Objecte : Bases de contractació del servici de desratització, desinsectació i desinfecció, incloent tractament segons RD 865/2003, en l'edifici i aparcament del Palau de Congressos de València
Núm. expedient: 20190604-SER-2019
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 125000+ IVA

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 06/04/2019
Fi termini proposicions: 06/19/2019 02:30 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:

PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA
Avda. Cortes Valencianas, 60
46015 VALÈNCIA
Tfno: 963179400
Fax: 963179401
Correu electrònic: comunicacion@palcongres-vlc.com