Palau de la música i Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

396-SER-2017

Objecte : Servicis de Vigilància i Seguretat, Servicis de Manteniment Preventiu i Correctiu del Subsistema de Seguretat Electrònica i Servicis Auxiliars de Gestió Cultural a prestar a l'edifici de l'Organisme Autònom Municipal “Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València”.
Núm. expedient: 396-SER-2017
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: MÁXIMO ANUAL: SIS-CENTS MIL EUROS (600.000,00€).

Dates

Enviament al butlletí: 11/08/2017
Diari/Butlletí: B.O.E., D.O.U.E., Perfil de Contractant
Data de publicació: 11/13/2017
Fi termini proposicions: 12/18/2017 12:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 12/27/2017 10:00 AM
  Apertura pública sobre nº 3: 01/08/2018 10:00 AM

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 01/15/2018
Data fi de termini: 01/30/2018
Oferta més avantatjosa: FOMENTO VALENCIA SEGURIDAD, S.L.” e “IFI SISTEMAS DE SEGURIDAD”

Anunci requeriment:

Plecs


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Oficina Administrativa - Palau de la Música i Congressos
Tel: 96 337 50 20
Correu electrònic: palaudelamusica@valencia.es