Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Logo Organisme autònom Fundació esportiva municipal
Secretaría Delegada - Fundación Deportiva Municipal
Paseo de la Pechina, 42
46008 Valencia
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correo electrónico: odeportes@valencia.es

Expedient de Contractació

137-PRIV-2012

Objecte : Contractació d'assegurança de vida i incapacitats dels treballadors de la Fundació Esportiva Municipal, d'acord amb el que disposa l'art. 35 del Conveni Col·lectiu
Núm. expedient: 137-PRIV-2012
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: vint-i-sis mil euros a l'any

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 09/04/2012
Fi termini proposicions: 09/12/2012 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Anul·lació

Anul·lació per : Renúncia
Data aprovació : 07/12/2017
Motiu/causa : Interés públic

Anunci d'anul·lació:

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Secretaria Delegada - Fundació Esportiva Municipal
Passeig de la Petxina, 42
46008 València
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correu electrònic : odeportes@valencia.es