Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Logo Organisme autònom Fundació esportiva municipal
Secretaría Delegada - Fundación Deportiva Municipal
Paseo de la Pechina, 42
46008 Valencia
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correo electrónico: odeportes@valencia.es

Expedient de Contractació

322-SER-2017

Objecte : SERVICIS DE CRONOMETRATJE, GESTIÓ DE PUNTUACIONS I ENTREGA DE DORSALS A LES CARRERES PERTANYENTS AL CIRCUIT DIVINA PASTORA SEGUROS
Núm. expedient: 322-SER-2017
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 76.480,00 €, més 16.060,80 € de 21% IVA, i total 92.540,80 €

Dates

Enviament al butlletí: 11/08/2017
Diari/Butlletí: B.O.P., Perfil de Contractant
Data de publicació: 11/14/2017
Fi termini proposicions: 11/29/2017 12:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 12/15/2017 12:00 PM
  Apertura pública sobre nº 3:

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 12/28/2017
Data fi de termini: 01/12/2018
Oferta més avantatjosa: CRONO CHIP, S.L.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 01/18/2018
Data publicació perfil del contractant: 01/18/2018
Adjudicatari: CRONO CHIP, S.L.
Import adjudicació: 68.832,00 €, més 14.454,72 € (21% IVA) i total 83.286,72 €

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 02/06/2018
Adjudicatari: CRONO CHIP, S.L.
Import adjudicació: 68.832,00 €, más 14.454,72 € (21% IVA) y total 83.286,72 €

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Secretaria Delegada - Fundació Esportiva Municipal
Passeig de la Petxina, 42
46008 València
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correu electrònic : odeportes@valencia.es