Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Logo Organisme autònom Fundació esportiva municipal
Secretaría Delegada - Fundación Deportiva Municipal
Paseo de la Pechina, 42
46008 Valencia
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correo electrónico: odeportes@valencia.es

Expedient de Contractació

212-SU-2017

Objecte : SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES I UTENSILIS DE NETEJA NECESSARIS PER A CONSERVAR I MANTENIR LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS GESTIONADES DIRECTAMENT PER LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL
Núm. expedient: 212-SU-2017
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: 32.230,02 (IVA EXCLÒS

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 09/22/2017
Fi termini proposicions: 10/10/2017 12:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 11/17/2017
Data fi de termini: 12/01/2017
Oferta més avantatjosa: MUÑOZ BOSCH, S.L.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 12/12/2017
Data publicació perfil del contractant: 12/13/2017
Adjudicatari: MUÑOZ BOSCH, S.L.
Import adjudicació: 25.784,02 €, més 5.414,64 € (21% IVA), i total 31.198, 66 €

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 12/20/2017
Adjudicatari: MUÑOZ BOSCH, S.L.
Import adjudicació: 25.784,02 €, más 5.414,64 € (21% IVA) y total 31.198,66 €

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Secretaria Delegada - Fundació Esportiva Municipal
Passeig de la Petxina, 42
46008 València
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correu electrònic : odeportes@valencia.es