21/04/2018 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Expedient de Contractació

081-PSERV-2017

Objecte : SERVICIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA, ESTUDI GEOTÉCNIC I DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ, 1ªFASE DE REHABILITACIÓ, CONSOLIDACIÓ I CONSTRUCCIÓ D'EDIFICACIÓ DE NOVA PLANTA DE L'ILLA DELIMITADA PELS CARRERS BRODADORS, PUJADA DEL TOLEDÀ I MICALET, PER A CENTRE CULTURAL, INCLOSOS EN L'ÁMBIT DEL PLA ESPECIAL DE SUPORT A LA INVERSIÓ PRODUCTIVA EN MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Núm. expedient: 081-PSERV-2017
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 58.463,30 €, més 12.227,29 € en concepte d'IVA, la qual cosa fa un total de 70.740,59 €

Dates

Enviament al butlletí: 11/17/2017
Diari/Butlletí: B.O.P.
Data de publicació: 11/30/2017
Fi termini proposicions: 12/26/2017 12:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 01/04/2018 12:00 PM
  Apertura pública sobre nº 3:

Anunci de convocatòria

Plecs


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Servici de Contractació
Tel.: 963 525 478 Ext.:1214/1216/1228/1248
Correu electrònic :pliegos@valencia.es

ATENCIÓ CIUTADANA
Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI