19/10/2018 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Expedients de Contractació

081-PSERV-2017

  • Fecha: 12/11/2017
  • Expediente: 081-PSERV-2017
  • SERVICIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA, ESTUDI GEOTÉCNIC I DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ, 1ªFASE DE REHABILITACIÓ, CONSOLIDACIÓ I CONSTRUCCIÓ D'EDIFICACIÓ DE NOVA PLANTA DE L'ILLA DELIMITADA PELS CARRERS BRODADORS, PUJADA DEL TOLEDÀ I MICALET, PER A CENTRE CULTURAL, INCLOSOS EN L'ÁMBIT DEL PLA ESPECIAL DE SUPORT A LA INVERSIÓ PRODUCTIVA EN MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Amb la finalitat que puguen conèixer els licitadors l'Edifici del Rellotger, objecte de el “Contracte de Servicis de Redacció de Projecte d'Intervenció Arqueològica, Estudi Geotécnic i de redacció del Projecte d'Execució de 1ª Fase de Rehabilitació, Consolidació i Construcció d'Edificació de Nova Planta de l´illa d´edificis delimitada pels carrers Brodadors, Pujada del Toledà i Micalet, per a Centre Cultural”, es realitzarà una visita conjunta amb els tècnics del Servici de Projectes Urbans el dia 15 de desembre a les 11 h. del matí. Qui estiga interessat a acudir a aquesta visita ha de posar-se en contacte prèviament amb el Servici de Projectes Urbans, cridant a l'extensió 3533. És imprescindible la identificació prèvia i acudir amb els mitjans propis necessaris per a la seua seguretat personal durant la visita (casc homologat i calçat de seguretat).Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI