Servicios de la web

Hall
logo Ayuntamiento de Valencia

Àrea de prioritat residencial de Ciutat Vella (APR Ciutat Vella Nord)

Àrea de prioritat residencial de Ciutat Vella (APR Ciutat Vella Nord)

En l’any 2016, seguint tant la proposta d’actuació 1.2.1 del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la ciutat de València, com el programa de la corporació municipal, la regidoria de Mobilitat Sostenible va emprendre una sèrie de mesures per a protegir l’entorn patrimonial i millorar la qualitat de vida al districte de Ciutat Vella. Estes consistiren tant en l’ampliació dels espais i itineraris de vianants en la via pública, com en la reducció del trànsit motoritzat no residencial en l’entorn de Ciutat Vella.

Senyal carrer vianants

Dins del procés de pressupostos participatius Decidim València 2016, els veïns participants sol·licitaren la instal·lació d’un mecanisme de control que consolidara la millora i automatitzara la vigilància d’esta àrea d’ús preferent per als residents.

|
Cámara de control

Atenent a este mandat, i tenint en compte l’existència de les Àrees de Prioritat Residencial (APR, espais en els que s’apliquen mesures de restricció d’accés, circulació i estacionament de vehicles als no residents amb l’objectiu de preservar l’ús sostenible de les vies compreses en els mateixos, així com disminuir els nivells de contaminació acústica i atmosfèrica dels espais esmenats, garantint-se alhora el necessari accés a estos àmbits de vehicles de subministrament i servicis), es considera adaptar l’actuació existent a una Àrea de Prioritat Residencial denominada “Ciutat Vella Nord”. Una APR que, en consonància i en compliment d’allò establert a l’article 20 de la nostra Ordenança de Mobilitat, compliria els següents objectius:

|

- Reorganitzar l'espai d'estacionament a l'entorn d'aquestes centralitats, de manera que es prioritzen els desplaçaments més sostenibles, assegurant, no obstant això, la correcta accessibilitat de les persones residents i activitats econòmiques.
- Evitar l'accés indiscriminat de persones usuàries externes.
- Garantir i ordenar el necessari accés a aquests àmbits de vehicles de subministrament, donant compliment a la necessària eficiència en la distribució comercial i de vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda.
- Disminució de la intensitat del trànsit en aquesta zona residencial, d'extraordinària riquesa patrimonial i especialment sensible, preservant-la en gran manera de l'emissió de soroll, gasos, fums i partícules contaminants.
- Aconseguir una reducció de la contaminació, acústica i mediambiental, reducció del consum d'energia i dels costos associats a aquest. Reducció, en definitiva, de gasos d'efecte d'hivernacle i augment de la qualitat de vida, en general, de la ciutat.

La seua posada en marxa està prevista per al mes d'abril de 2021.

La informació detallada sobre el funcionament del APR es pot consultar en els enllaços adjunts.

Claus APR Ciutat Vella Nord (pdf 1638 kb).

(12-01-2021) Edicte àrea de prioritat residencial Ciutat Vella (pdf 1282 kb). (27-11-2020) Acord Junta de Govern Local, de creació d'una Àrea de Prioritat Residencial denominada 'Ciutat Vella Nord' i els requisits, condicions i procediments que regiran l'accés a esta Àrea (pdf 794 kb). Quadre resum tipologia accessos (pdf 441 kb). Llistat de carrers afectats (pdf 632 kb).
Polse sobre la imatge i descarregue el pla definitiu Polse sobre la imatge i descarregue el pla definitiu (pdf 4410 kb).
Consulta el GEOPORTAL. Llista de capes: Mobilitat / Accés Prioritari Residencial.

Els tràmits estaran disponibles en seu electrònica després de la publicació al BOPV de l'Acord de Creació de l'Àrea de Prioritat Residencial.


Més informació: en els telèfons 96.208.31.11 i 96.208.30.17


Pot trobar este document en:

  • INFORMACIÓ PÚBLICA \ MOBILITAT SOSTENIBLE

Utilitats

Publicació Oficial

  • BOP n.3, de 7 de gener de 2020.

Terminis

  • Des de: la publicació en el BOP
  • Fins a:Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI