22/07/2017 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Fent Escola - Fent Cooperativa

Logo_proyecto nuevo

 • Curs: 2016-2017
 • Àrea: 9. Projectes d'Innovació Educativa
 • Dirigit a:
  • Educació Primària 3r cicle
  • Educació Secundària Obligatòria 1r cicle
  • Educació Secundària Obligatòria 2n cicle
  • Ensenyances Postobligatòries: Batxiller Cicles Formatius i F.P.B.


Descripció
Una cooperativa d’alumnes és una societat cooperativa formada i gestionada pel mateix alumnat en el context del centre escolar que, amb la col·laboració del professorat, exercix una activitat econòmica amb la finalitat de posar a la venda productes, realitzar activitats o prestar servicis que generen recursos econòmics però també importants beneficis socials en l’entorn de la comunitat escolar i en el conjunt de la societat.
Este projecte educatiu innovador consistix en la simulació de la creació d’una empresa cooperativa gestionada pel mateix alumnat, amb el suport del professorat del centre i també com amb el suport de “Trasnversal Cooperativa Valenciana”, amb l’objectiu d’idear, planificar i dur a terme una activitat que proporcione recursos econòmics per a aconseguir un objectiu col·lectiu, que ha d’incorporar una finalitat d’interés social i d’implicació en la comunitat o l’entorn social.
Entre les possibles activitats que es poden realitzar hi ha la fabricació i venda de productes de tipus artesanal o manualitats, l’organització d’algun acte lúdic o cultural a l’escola, la gestió d’un hort escolar, etc. Els beneficis obtinguts poden destinar-se a finançar alguna activitat de fi de curs, contribuir a la millora de l’aula o del centre, adquirir nou material per al centre, etc. I sempre ha de destinar-se una part dels beneficis a finalitats socials: col·laborar amb una ONG o associació del barri o de cooperació internacional, etc.
El programa educatiu s’impartix en horari lectiu, i es pot fer en tutories o transversalment en diverses assignatures (llengua, socials, valors, matemàtiques, etc). Les sessions que conformen el projecte innovador es repartiran al llarg de l’any escolar i es deixarà un temps per a la posada en marxa de l’activitat econòmica en si, per al procés d’avaluació de l’experiència i per a la difusió de l’acte final de tancament del projecte.

Objectius
- Fomentar l’esperit emprenedor amb una visió col·lectiva i de compromís social.
- Difondre el model empresarial cooperatiu i els seus valors: democràcia, participació, ajuda mútua, solidaritat, compromís amb l’entorn.
- Educar en la planificació estratègica i treball per objectius comuns.
- Promocionar l’educació inclusiva.
- Fomentar la participació i coresponsabilitat.
- Fomentar l’esperit crític i la creativitat en el plantejament de solucions.
- Educar en valors: solidaritat, diàleg, resolució de conflictes, autonomia, etc.
- Implicar l’alumnat en la institució escolar i en la societat.
- Afavorir la implicació en el territori i en altres experiències semblants.

Dirigit a
Alumnat d’EP 3r, ESO 1r i 2n i FPB.

Calendari i horari
- El programa consta de 10 sessions.
- La duració estimada de cada sessió és de 45 minuts per aula.
- Entre novembre i febrer es realitzaran les primeres sessions per a la constitució d’una cooperativa d’alumnes, i es farà un taller cada setmana aproximadament. A més, es deixarà preparat un pla de treball per al desenvolupament dels objectius de la fase següent.
- Les sessions s’inclouran dins de l’horari docent i en les assignatures que es consideren convenient.
- Entre els mesos de març i maig, s’exercirà l’activitat econòmica i social de la cooperativa.
- Entre els mesos de maig i juny es realitzarà un acte comú amb totes les cooperatives formades per l’alumnat i les entitats socials amb què s’haja col·laborat.

Aportacions de l’Ajuntament
- Difusió Regidoria d’Educació
- Personal especialitzat en l’àmbit de les cooperatives

Observacions
La participació en este programa educatiu innovador serà d’un màxim de 10 centres educatius. Els centres han d’omplir la sol·licitud de participació que es troba en la web i remetre un correu electrònic a sccproyectosed@valencia.es en què sol·liciten la inclusió en el projecte abans del 28 d’octubre.

Col·labora
Transversal Cooperativa Valenciana

ATENCIÓ AL CIUDATADÀ


PROJECTES EDUCATIUS

Oferta educativa 2016-2017
Normes de participació

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS

PER WEB:

Formulari de sol.licitud


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI