22/07/2017 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Democràcia Participativa

 • Curs: 2016-2017
 • Àrea: 2. Educació en valors
 • Dirigit a:
  • Educació Primària 3r cicle
  • Educació Secundària Obligatòria 1r cicle
  • Educació Secundària Obligatòria 2n cicle
  • Ensenyances Postobligatòries: Batxiller Cicles Formatius i F.P.B.


DemocraciaParticipativa

Descripció.
Entendre la democràcia com una forma d’organització social, que ens implica a totes i tots, en la qual el poder de decisió i elecció residix en la ciutadania, és fonamental per al desenvolupament de la convivència social i per a promoure la participació i la implicació d’esta, com també per a conéixer, compartir i respectar els valors que se li associen, com la igualtat d’oportunitats en la participació política, econòmica i cultural de la societat. Així mateix, amb el terme democràcia es designa un sistema polític de gestió que pot tindre diverses modalitats: directa, representativa i participativa.
A través d’este programa educatiu es busca introduir l’alumnat participant en dinàmiques democràtiques i organitzatives, que possibiliten una actitud i participació activa en els processos democràtics a escala local visualitzant la seua veu i necessitats com a part de la ciutadania. Tot això es traduïx en l’elaboració de propostes i projectes concrets que ajuden a la millora i el desenvolupament del seu entorn més immediat a escala social, econòmica i cultural.
Al llarg del curs escolar, les i els participants debatran al voltant del concepte de democràcia, compartiran els seus coneixements i posaran sobre la taula tota una sèrie de carències i problemes als quals hauran de buscar solució per mitjà de propostes elaborades i consensuades col·lectivament. A través de diferents sessions, el personal qualificat facilitarà a l’alumnat ferramentes organitzatives per a abordar el treball i el debat col·lectiu, la investigació i la presentació de propostes, el treball en els projectes, que durant l’última sessió seran presentats per les i els participants a l’equip de govern de la ciutat de València.
Un altre dels objectius d’este programa educatiu és que l’alumnat participant entenga els diferents mecanismes i vies de participació democràtica, tant a escala local com regional i estatal, de manera que en prenga consciència i siga capaç de trobar les ferramentes i recursos necessaris per a posar-los en marxa.
En una tercera línia, però no menys important, es busca aprofundir en el coneixement de l’alumnat sobre l’Ajuntament de València, les ferramentes que promou per a la participació ciutadana, l’equip de govern i la presa de decisions a escala local, com també les diferents àrees i regidories que el conformen. Finalment, es proposa també que coneguen les característiques i el funcionament d’un govern obert i transparent i es dóna a conéixer el Portal de Transparència i Govern Obert Municipal de València.

Objectius.
- Transmetre a l’alumnat competències sobre el procés democràtic i la presa de decisions en el seu entorn més pròxim.
- Reconéixer i orientar en principis i valors democràtics que fomenten l’autonomia, la col·laboració, la llibertat i la justícia en favor de la comunitat educativa.
- Promoure l’anàlisi dels principals problemes del centre educatiu i el seu entorn i les possibles accions de solució d’estos.
- Conéixer el funcionament i la gestió de l’Ajuntament de València.

Adreçat a.
E.P.3, E.S.O.1, E.S.O.2. i Ed. Post.(Batxillerat i Cicles Formatius)

Calendari i Horari.
Calendari previst:
- Octubre a novembre, sessió de debat, anàlisi de problemes i plantejament de propostes.
- Desembre a febrer, sessió sobre selecció de propostes col·lectivament, treball en el projecte seleccionat.
- Març a abril, sessió sobre presentació dels projectes de millora i preparació del ple.
- Al llarg de l’any es realitzarà una sessió específica sobre el Portal de Transparència i Govern Obert Municipal, a càrrec del Servici de Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de València.
- Entre maig i juny, la sessió de visita a l’Ajuntament i realització d’un ple sobre els problemes i propostes de treball per a millorar la vida ciutadana.
- L’última sessió es realitzarà només pel mateix centre, el qual fixarà el calendari de realització.
Les sessions tindran una duració d’una hora i mitja aproximadament, excepte el ple en l’Ajuntament, amb una duració aproximada de dos hores i mitja.
La data prevista de les sessions es pot veure modificada per qüestions de funcionament intern de l’Ajuntament. En este supòsit, es notificarà als centres educatius que hi participen.

Aportació de l'Ajuntament.
- Personal qualificat (instructor/a).
- Material de treball necessari per a les sessions de treball.

Observacions.
- A fi de poder desenvolupar l’activitat de presentació de l’Ajuntament, el centre posarà a disposició del personal qualificat del programa educatiu l’aula d’informàtica en la sessió corresponent. En la resta de sessions, l’aula de treball haurà d’estar en forma de U per a desplegar les activitats d’acord amb els criteris del programa.
- Amb 20 dies d’antelació a la sessió del ple, el professorat responsable ha de remetre el treball final elaborat a la Secció de Projectes Educatius a fi de poder tramitar la informació que es desenvoluparà durant la realització.

Informació.
962084284 - 962084277

LogoRegidoriaEducació

ATENCIÓ AL CIUDATADÀ


PROJECTES EDUCATIUS

Oferta educativa 2016-2017
Normes de participació

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS

PER WEB:

Formulari de sol.licitud


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI