20/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
21-09-2016
Hora:
09:15
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Extraordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les bases i la convocatòria de subvencions a entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social per a l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
 • 0002.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança Fiscal General per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000004-00 - Aprovat
 • 0003.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000003-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000006-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per prestació dels servicis funeraris municipals de cementeris per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000007-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació de servicis de sanitat per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000008-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000009-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de mercats per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000010-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació de servicis en centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000012-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000014-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000015-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE. Proposa aprovar el projecte d'Ordenança reguladora de la taxa per utilització privativa i aprofitaments especials en sòl, vol i subsòl per empreses de telefonia mòbil.
  Expediente .- E-H4969-2016-000017-00 - Aprovat
 • PRECS I PREGUNTES


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI