Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
25-01-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 25 ENERO 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 21 de desembre de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de desembre de 2017 i el 15 de gener de 2018, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 15, 22 i 29 de desembre de 2017, i de 5 i 12 de gener de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar inicialment el Reglament orgànic del Ple.
  Expediente .- E-00401-2017-000036-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0005.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa modificar el règim de sessions del Ple per al mes de març de 2018.
  Expediente .- E-00401-2018-000007-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de la Resolució de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per la qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del PGOU Aparcaments privats en el subsòl de terrenys de domini públic.
  Expediente .- E-03001-2015-000159-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa encarregar l'elaboració de les directrius generals relatives als projectes d'urbanització dels PAI.
  Expediente .- E-03003-2018-000003-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa desestimar el recurs de reposició presentat per URBEM, SA, contra l'acord de resolució i pèrdua de la condició d'agent urbanitzador del PAI del Sector SUP T-4 Benimaclet.
  Expediente .- E-03003-2017-000006-00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe corresponent al 4t trimestre de 2017 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2018-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creats amb crèdit zero durant el 4t trimestre de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000036-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'EMT per a la concertació de dos operacions de lísing.
  Expediente .- E-05201-2018-000004-00 - Aprovat
 • 0012.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa no admetre a tràmit la sol·licitud de revisió d'ofici de la licitació de la concessió de l'Hípica de València.
  Expediente .- E-01903-2005-000131-00 - Aprovat
 • 0013.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar l'adhesió al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana (2016-2020).
  Expediente .- E-02401-2017-003225-00 - Aprovat
 • 0014.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa determinar la forma de gestió com a gestió directa i aprovar el canvi de denominació de l'Auditori- LN3 (Auditori la Mutant).
  Expediente .- E-01905-2018-000006-00 - Aprovat
 • 0015.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa l'adhesió al Pacte Estatal per la Sobirania Alimentària, l'Educació Ambiental y la Sostenibilitat del Territori.
  Expediente .- E-C1504-2018-000001-00 - Retirat
 • MOCIONS
 • 0016.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'equiparació salarial per als policies de l'Estat espanyol.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000013-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0017.-Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la mobilitat en el centre de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2018-000009-00 - Rebutjat
 • 0018.-Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre ajudes als agricultors i ramaders.
  Expediente .- O-89POP-2018-000009-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0019.-Moció subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la presó permanent revisable.
  Expediente .- O-89POP-2018-000009-00 - Rebutjat
 • 0020.-Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la mobilitat en la ciutat de València com a qüestió d'estat municipal i la posada en marxa de solucions d'emergència per a acabar amb el caos existent i la seua prevenció futura.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000016-00 - Rebutjat
 • 0021.-Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la declaració de BIC i Festa d'Interés Turístic Autonòmic de la festivitat de la patrona de València, la Mare de Déu dels Desemparats.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000015-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0022.-Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la redacció d'un nou plec de la contracta de Jardineria.
  Expediente .- O-89POP-2018-000009-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES
 • 0023.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Pla d'ocupació per a dones víctimes de violència de gènere (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0024.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Pla d'ocupació per a jóvens desocupats (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0025.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Programa de recol·locació (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0026.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Pla d'ocupació per a persones amb discapacitat (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0027.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Pla d'ocupació per a persones immigrants refugiades i sol·licitants d'asil internacional (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0028.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Projecte de foment de l'ocupació LAMBDA (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Programa Eurodissea (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'opinió de la Regidoria d'Ocupació de les respostes de la Regidoria de Servicis Socials.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'informe de la situació de l'educació del Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el gimnàs del Col·legi Sant Àngel de la Guarda.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Observatoris-Estudis 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Projectes d'emprenedoria social – Iniciatives locals d'ocupació (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Ocupació en activitats econòmiques d'impacte social (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Ocupació de qualitat en sectors econòmics (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Barris per l'ocupació (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa PIE discapacitat severa (Servef) (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Implantació de plans d'igualtat en l'ocupació (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Viver d'empreses Germans Maristes (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Projecte Reactiva (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Activitat clau 1: Erasmus Plus – València Ocupa III (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Projecte de foment d'ocupació de dones d'ètnia gitana (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Itineraris d'orientació laboral per a PLD (Servef) (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Itineraris personalitzats d'inserció per a col·lectius en risc o situació d'exclusió social (Servef) (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Club Idiomes Guiriguai. Grups Conversa (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Ajudes a projectes d'innovació social (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa València ja (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Carreter (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Cuina (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Consums energètics i economia domèstica (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Competències clau i informàtica (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Taller de mecànica de bicicletes (2017).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'opinió de la Regidoria d'Ocupació de les respostes de la Regidoria de Joventut.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'opinió de la Regidoria d'Ocupació sobre les respostes de la Regidoria d'Innovació.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa T'avalem. Atenció a la ciutadania 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de pràctiques formatives per a jóvens, modalitat estudiant, La dipu et beca 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Jornada de finançament per a l'emprenedoria 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Seminari Pla d'empresa 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Càpsules per a emprendre 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Itinerari per a la creació i consolidació d'empreses 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa València Inserix 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Agència d'Ocupació – Servei de prospecció d'ofertes 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Costura bàsica 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Mantenidor-rehabilitador d'habitatges 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Ofici de paleta 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Reciclatge i transformació de peces de roba 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Manteniment bàsic i ús responsable de l'habitatge propi 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Neteja i organització domèstica 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic de Vivenda per a la Ciutat de València 2017-2021, basat en la Llei de funció social de la vivenda de la Generalitat Valenciana.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la gestió i compliment de les competències específiques en matèria d'habitatge que atorga la LRBRL als municipis.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el servei gratuït d'assessorament, mediació i intermediació de la Regidoria d'Habitatge.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el servei d'habitatge de lloguer social.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el servei d'ajuda al lloguer.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el registre de demandants de lloguer social.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el servei gratuït d'assessorament, mediació i intermediació.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic d'Habitatge per a la Ciutat de València 2017-2021.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les accions dutes a terme des de la Regidoria d'Habitatge en matèria de desnonaments a la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les de mesures d'emergència social en matèria d'habitatge.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'accés a l'habitatge de lloguer social.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grupo Ciutadans, sobre la instal·lació d'un tendal al Col·legi Sant Àngel de la Guarda.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grupo Ciutadans, sobre la sol·licitud de modificació de la vorera al costat del Col·legi Sant Àngel de la Guarda.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grupo Ciutadans, sobre els col·legis amb amiant sense tràmits per a la seua retirada per part de la Conselleria d'Educació.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els tràmits de la Conselleria d'Educació als col·legis amb amiant.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la biblioteca de la Malva-rosa.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre diversos programes del Pla d'Ocupació.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Formació professional per a l'ocupació 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Socorrisme en instal·lacions aquàtiques.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Operacions bàsiques de restaurant bar.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Control fitosanitari II.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Control fitosanitari I.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Cuina.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Activitats administratives en la relació amb el client.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Inglés avançat per a joves.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa València Activa Express.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa formatiu per a la inserció laboral de persones amb formació qualificada.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Llançadora d'ocupació i emprenedoria solidària 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Taller d'ocupació T'atenem.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Taller d'ocupació Conservació del patrimoni natural i cultural.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Taller d'ocupació Atenció a la ciutadania.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Taller d'ocupació Dinamitzant la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa T'Avalem. Dinamitzant la ciutat 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa T'Avalem. Esport i salut 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el procés participatiu amb les associacions del barri i els veïns i les veïnes del parc Manuel Granero.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000007-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la licitació nova de la gestió del nucli zoològic de Benimàmet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000007-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el Mapa de sorroll de la ciutat nou.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000007-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el col·lector nord.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000007-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Xec Univex.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les actuacions del Pla Edificant en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la reparació del sostre del CEIP Sant Josep de Calasanç.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els projectes de la Regidoria de Joventut per a promoure la creació i la investigació jove.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els centres educatius amb jornada contínua.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el pressupost per al Xec Escolar 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'execució del Pla Jove de la Ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els projectes de la Regidoria de Joventut relatius a l'Ocupació Jove.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les cuestions relatives al personal de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el joc educatiu infantil Triops de cua llarga.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'aportació de cabal a l'Albufera des de Tous.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la prohibició de la navegació al voltant de la Mata del Fang, a l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja del col·lector nord de tovalletes higièniques.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte de viver ecològic de llobarros a l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la renovació de l'itinerari del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les aportacions municipals a projecte de Llei de l'horta en, tramitació a les Corts Valencianes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les noves tecnologies en neteja.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte del camp a la ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la prova pilot del sistema de depòsit, devolució i retorn d'envasos (SDDR).
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els tallers infantils al Nadal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la pintura verda en els contenidors RSU.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de matèria orgànica.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subsrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'eficiència energètica en els edificis municipals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grupo Popular, sobre els nous contenidors de matèria orgànica.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de l'antic hospital al carrer de Guillem de Castro.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la manca de neteja al carrer del Pollastre.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Pla Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els embossos de trànsit del diumenge 7 de gener de 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'adquisició de jupetins de protecció antibales per a la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el model de participació aprovat al Ple de l'Ajuntament de desembre de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les dates en què es van demanar els jupetins de la Policia Local al proveïdor.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el funcionament dels panells de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les dates d'entrega dels jupetins de la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciudadanos, sobre les càmeres per a l'accés de cotxes a les zones residencials de Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la multa imposada per la Generalitat Valenciana a l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de jupetins entregats a la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, del Grup Ciutadans, sobre el balanç quantitatiu de llicències d'activitat i obra de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els jupetins adaptats a la fisonomia femenina.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la presentació dels projectes de la plaça de Ciutat de Bruges.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'acord entre administracions per a implantar un taller provisional per a abastir la T2.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la venda ambulant en el mercat extraordinari de Benimaclet el dia 30 de desembre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre BIC i BRL de propietat municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita, per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'efectius policials en el mercat extraordinari de Benimaclet el dia 30 de desembre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat del centre de salut al carrer de Xile.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la venda ambulant en el mercat extraordinari de Benicalap el dia 30 de desembre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el servici d'activitats i llicències urbanístiques.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la llicència d'activitat de Primark en el passatge del Doctor Serra.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la presència d'agents en el mercat extraordinari de Benicalap el dia 30 de desembre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el programa Reactivem.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la venda ambulant en el mercat extraordinari de Castella el dia 31 de desembre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reunió de 14 associacions amb l'alcalde Sr. Ribó.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000004-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'efectius policials en el mercat extraordinari de Castella el dia 31 de desembre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions de la Policia Local en els locals ocupats il·legalment.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la reubicació de les persones que estan sent desallotjades de locals ocupats il·legalment.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els robatoris i actes vandàlics al Parc de l'Oest.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'inici d'obres al Parc de l'Oest.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000005-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el PRI Àmbit A.4-2 Quarter d'Enginyers.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la vivenda social en lloguer.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'edició d'Expojove 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000009-00 - Contestada
 • 0169.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la situació del Teatre Escalante.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000009-00 - Contestada
 • 0170.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'abandó i l'ús del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000009-00 - Contestada
 • 0171.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la festa de la nit de Cap d'Any 2017 a la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000009-00 - Contestada
 • 0172.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació de les covetes de l'església de Sant Joan del Mercat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000009-00 - Contestada
 • 0173.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre danys en el patrimoni històric valencià.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000009-00 - Contestada
 • 0174.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre millores en el Punt de Trobada Familiar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000009-00 - Contestada
 • 0175.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Centre d'Atenció als Sense Sostre nou.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000009-00 - Contestada
 • 0176.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els ponents en el Fòrum del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000011-00 - Contestada
 • 0177.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el canvi de logotip de la Fundació Espotiva Municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000011-00 - Contestada
 • 0178.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el canvi de pista de pàdel en el poliesportiu de Benimaclet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000011-00 - Contestada
 • 0179.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'aplicació del conveni de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000011-00 - Contestada
 • 0180.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la reducció dels horaris de les biblioteques.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000011-00 - Contestada
 • 0181.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la participació de la Banda Municipal en la manifestació del 18 de novembre de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000011-00 - Contestada
 • 0182.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per subministrament de combustible al quart trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0183.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses en telefonia el quart trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0184.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis el quart trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0185.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats el quart trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0186.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses en energia elèctrica el quart trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0187.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament del quart trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0188.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la transparència dels contractes de publicitat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0189.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la revisió cadastral de l'IBI.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0190.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el repartiment de publicitat entre l'equip de govern en 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0191.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el repartiment de publicitat entre l'equip de govern en 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0192.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el repartiment de publicitat entre l'equip de govern en 2016.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0193.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el repartiment de publicitat entre l'equip de govern en 2015.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000273-00 - Contestada
 • 0194.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la plantilla de Policia Local de València.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0195.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els vehicles retirats per la grua municipal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0196.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les llicències de terrasses.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0197.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0198.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre de baixa exigència en carrer de Maria Llácer.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0199.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre per a persones sense sostre nou en la plaça del Pilar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0200.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la supressió de la subvenció de la Delegació de Servicis Socials a la Creu Roja Espanyola.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0201.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre supressió de la subvenció de la Delegació de Cooperació al Desenvolupament i Migrants a UNRWA CV.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0202.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la subvenció de la Delegació de Servicis Socials a la Societat Coral Micalet.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0203.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els cursos de l'Alqueria de Solache.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0204.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tramitació de la declaració BIC del toc manual de campanes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0205.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Ordenança de contaminació acústica.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0206.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la campanya d'adopció d'animals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0207.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre mortaldat de coloms en el barri de Malilla.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0208.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els enjardinaments de l'avinguda d'Aragó.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0209.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de denúncies per la plaga de rates.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0210.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les actes alçades per soroll en 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0211.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de denúncies per la plaga de mosquits.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0212.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les actes alçades per inspeccions sanitàries en 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0213.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de denúncies per la plaga de panderoles.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0214.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les sancions per maltractament animal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0215.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre reunions amb entitats animalistes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0216.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les sentències desfavorables a l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0217.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el sistema SMART EMT.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0218.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la instal·lació de radar en la CV-500.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0219.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la reunió entre l'alcalde i diverses associacions.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0220.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els accidents de trànsit.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0221.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre ampliació de voreres en els carrers del Dr. Andrés Piquer i de Rocafort, de Masarrojos, i desviació pel camí de Camarena.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0222.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les ajudes sol·licitades per a la protecció, conservació o recuperació del patrimoni cultural valencià.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0223.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Conveni amb la Diputació per a rehabilitació del xalet del carrer Aben al-Abbar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0224.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'inici de les obres de remodelació de la plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0225.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les ocupacions il·legals amb xaboles d'un solar municipal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0226.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projecte per a la connexió de la plaça del Pilar amb el carrer de Guillem de Castro.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0227.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de la Casa del Rellotger.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0228.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació del cobert núm. 2 del port.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0229.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els tallers de FGV per a la línia T2.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0230.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el trasllat de la gasolinera ubicada al costat de l'iInstitut Lluís Vives.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0231.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el trasllat de la gasolinera ubicada al costat del Parterre.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0232.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre trasllat de la gasolinera del carrer de Guillem de Castro.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0233.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les activitats de les juntes municipals de districte.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0234.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre una tala en Cases de Bàrcena.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0235.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions que es concedixen a través de les juntes municipals de districte.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0236.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el model de Participació Ciutadana nou.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0237.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés de participació en la Ciutat de l'Artista Faller.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0238.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de tales en 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0239.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les juntes municipals de districte noves.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0240.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la reunió de l'alcalde amb associacions, col·lectius i entitats veïnals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0241.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'ús de vehícles oficials en 2017.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0242.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el termini de lliurament de documentació requerida de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0243.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el termini de lliurament de documentació requerida de Mercavalència.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0244.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la prestació del servici del Pla de comunicació en xarxes socials i gestió de la web de la Regidoria de Comerç.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0245.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'accés a la Plataforma Especialitzada de la Gestió Unificada d'Informació de Subvencions (PEGUIS).
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0246.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el recurs de reposició de l'expedient E-00400-2017-25.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0247.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'acord de repartiment de publicitat institucional l'any 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0248.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'arbratge del carrer de Linares.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0249.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions a organitzacions de consumidors per al 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0250.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés de participació ciutadana del jardí de Manuel Granero.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0251.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre cas de legionel·la en l'Hospital Clínic.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0252.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre un cas de delictes d'odi nou en la ciutat de València ocorregut el dia 1 d'octubre en una manifestació de suport al referèndum català.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0253.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la justificació de les subvencions directes del Gabinet d'Alcaldia.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0254.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la felicitació nadalenca de l'Oficina de Normalització Documental i Imatge Corporativa.
  Expediente .- O-89POP-2018-000008-00 - Contestada
 • 0254.-PRECS I PREGUNTES
 • 0255.-Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre dades dels baròmetres.
  Contestada
 • 0256.-Prec formulat in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre ajudes a la família de la jove espanyola morta recentment en el Perú.
  Quedar assabentat
 • 0257.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre una resolució de l'Agència Estatal de Protecció de Dades.
  Contestada
 • 0258.-Prec formulat in voce pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'Agència Estatal de Protecció de Dades.
  Quedar assabentat
 • 0259.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ús previst per al Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
  Contestada
 • (E)DESPATX EXTRAORDINARI
 • 0260(E).-Moció subscrita per la delegada d'Educació, Sra. Oliver, sobre adhesió al Pla de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics de la Generalitat (Pla Edificant).
  Expediente .- E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0261(E).-Moció subscrita pels portaveus dels grups Compromís, Ciutadans, Socialista i València en Comú per instar a l'expresident de la Generalitat Francisco Camps perquè renuncie com a membre del Consell Jurídic Consultiu.
  Aprovat
 • (E)DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
 • 0262(E).-Declaració Institucional d'adhesió al Pacte Estatal per la Sobirania Alimentària, l'Educació Ambiental i la Sostenibilitat del Territori.
  Aprovat
(Informació publicada: 01/29/2018 09:02:02 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI