Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Sol·licitud espai Palau de l' Exposició

Dades del sol·licitant

Dades del sol·licitant

Dades de l'espai sol·licitat i de l'activitat

Dades de l'espai sol·licitat i de l'activitat
(tecla CTRL per a sel.leccionar múltiples valors)

Dades d'interés

Dades d'interés


Informació general

 • El lloguer de les sales pot ser per jornada parcial quan l'acte se desenrotlle en jornada de matí- en horari de 9.00 a 14.00 - o tan sols en el de la vesprada -en horari de 16.00 a 21.00- s'abonarà el 50% de l'import de la taxa fixada per jornada completa.
 • Reduccions:
  -Els dies destinats a muntatge i desmuntatge de les instal·lacions pròpies de l'esdeveniment s'abonarà tan sols el 50% de l'import de la taxa.
  -Quan el destí i aprofitament de les instal·lacions siga per a actes realitzats per entitats sense ànim de lucre, s'aplicarà una reducció del 20% a l'import de la taxa, sempre que els dits actes se celebren en dies laborables de dilluns a divendres.
 • Els preus estan exempts d'IVA per ser taxes municipals.
 • El pagament es realitzarà per mitjà d’ingrés o transferència bancaria abans de la realització de l'esdeveniment.
 • S'exigirà el 10% de l'import en concepte de reserva, que es descomptarà de la liquidació final, que serà a fons perdut en cas d'anul.lació de reserva.
 • Quan es tracte d'un esmorzar, l'horari màxim serà fins a les 20:00 hores, podent-se desmuntar de 20:00 a 22:00 hores
 • Si es tracta d'un sopar o un acte a la vesprada, l'horari màxim serà fins a les 2:00 hores, podent-se realitzar el desmuntatge durant les dos hores següents.
Esta sol·licitud només serà vàlida una vegada siga confirmada per escrit la reserva del mateix, segons la disponibilitat dels espais sol·licitats.


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI