Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

CAI - Preguntes freqüents

Què faig per a empadronar-me?

En el següent enllaç està tota la informació:
https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/WEB_ASSET_CRG_0067?lang=2

Què faig per a anar al metge?

Anant al Centre de Salut que li corresponga per domicili i sol·licitant allí una targeta SIP

Què és la targeta SIP?

Habilita a l'accés a la cartera comuna bàsica de servicis, en les mateixes condicions d'igualtat efectiva i qualitat que la resta d'usuaris del SNS. S'inclou la realització de mètodes diagnòstics, preventius i terapèutics. En el cas que el procés assistencial ho requerisca, el tractament farmacològic .

Qui ho pot sol·licitar?

Requisits: 1. Tindre la condició d'estranger, major d'edat, no registrat ni autoritzat a residir a Espanya. 2. Acreditar que s'està empadronat amb residència efectiva en algun municipi de la Comunitat Valenciana un mínim de tres mesos. 3. No tindre reconegut per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM) la condició d'assegurat o beneficiari del sistema nacional de salut, ni tindre possibilitat d'accés a cobertura sanitària pública per qualsevol altre títol i no poder exportar el dret de cobertura sanitària des del país d'origen o procedència.
4. No poder accedir a cobertura sanitària en el SNS a l'empara dels reglaments comunitaris i convenis internacionals existents en matèria d'assistència sanitària.
5. Acreditar, per mitjà de l'informe social corresponent, la impossibilitat de subscripció del conveni especial a què es referix el Decret 190/2013, de 20 de desembre, del Consell.

On?
En el Centre de Salut que corresponga per domicili Normativa
DECRET LLEI 3/2015, de 24 de juliol, del Consell

Com busque col·legi per al meus fills/filles?

L'educació a Espanya és gratuïta i obligatòria dels 6 als 16 anys d'edat. Tenen dret a l'ensenyança obligatòria (Primària i Secundària), els estrangers menors entre els 6 i els 16 anys d'edat en les mateixes condicions que els espanyols. Incloent l'accés a beques i ajudes. Si complix els díhuit anys i continua en el curs escolar, manté este dret fins a finalitzar el mateix.
Període ordinari: cal sol·licitar la plaça a principis del mes de maig en els centres escolars. Pot consultar-los en la web municipal www.valencia.es.
El període extraordinari de sol·licitud de plaça escolar només és en educació secundària obligatòria i ve sent normalment en el mes de setembre en els centres educatius
Per a l'alumnat que precise ser escolaritzat amb posterioritat als dos períodes anteriors, les persones interessades es dirigiran a l'oficina d'escolarització del Servici d'Educació d'este Ajuntament, ubicada en el carrer Amadeo de Savoia, 11 i 13, des de setembre/octubre fins maig/juny.
Més informació en
http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/consulta-por-niveles

Com demane un certificat d'empadronament històric?

En el següent enllaç està tota la informació
https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/WEB_ASSET_CRG_0073?lang=2

Com demane cita per a informe d'arrelament?

Cal demanar cita prèvia de manera presencial de dilluns a dijous de 9.00 a 13.00 hores.
On: Centro de Atención a la Inmigración (c/ Pozo s/n)
Les cites per a tal informe s'obtenen presencialment en el CAI, després d'una entrevista d'informació, orientació i citació a la qual els sol·licitants han de presentar, en circumstàncies generals: 1) el passaport en vigor 2) el certificat, o certificats, d'empadronament històric on es demostre la seua permanència a Espanya per tres o més anys, o bé altres documents que ho demostren fefaentment. 3) i un contracte de treball d'un any de duració, de jornada completa i amb la inclusió d'una tanca que establix que tindrà efectes una vegada obtinguda l'autorització provisional de residència i treball.

Com demane l'informe de vivenda?

En el següent enllaç està tota la informació
https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/WEB_ASSET_CRG_0175?lang=2

Com demane cita en l'Oficina d'Estrangers?

En el següent enllaç, seleccionant primer la província de València i després el tràmit per al que es pretén sol·licitar la cita https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html

I si vull informació sobre estrangeria?

Pots dirigir-te al CAI (C/ Pozo s/n). Ací t'atendrem:
-Presencialment de dilluns a dijous de 8,30 a 14 h.
-Cridant per telèfon al 96.208.74.23
-Enviant un mail amb la teua consulta a cai.amics@valencia.esDirectrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI