Servicios de la web

Hall

Expedient de Contractació

298-FSERV-2010

Objecte : DIRECCIÓ D'OBRES RECUPERACIÓ JARDINS HISTÒRICS ALS JARDINS DE MONFORTE.
Exp Contractació: 298-FSERV-2010
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: 40541,68 + 7297,50 (18% IVA) lo que hace un total de 47839,18

Data

Data Publicació:
Publicat en:
Fi Plaç Proposicions: 10/26/2010 12:00 PM
Apertura Proposicions
  Apertura pública sobre nº 2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Adjudicació provisional

Data aprobació: 12/03/2010
Data publicació en Perfil de Contractant: 12/07/2010
Adjudicatari: CAMILO GRAU ARQUITECTOS, S.L.P
Import adjudicació: 40.230 € + 7.257,60 € (18%), en concepto de IVA, lo que da un total de 47.577,60 €
Acord adjudicació provisional:

Adjudicació definitiva

Data aprobació: 12/03/2010
Adjudicatari: CAMILO GRAU ARQUITECTOS, S.L.P.
Import adjudicació: 40230,00 + 7257,60 (18% IVA) lo que hace un total de 47577,60

Plecs

Arreplegar plecs en : PROYECTO DE OBRA DISPONIBLE EN COPISTERIA MEDITERRANEO, c/ JOAQUIN COSTA, 19. TEL. 963737311

Plecs Administratius :

Plecs Tècnics :Avisos


  • 07/12/2010   Estant en procés d'adaptació el perfil de contractant a la modificació operada en la LCSP per la Llei 34/2010, de 5 d'agost, es procedix a inserir l'anunci de l'acord/resolució de l'òrgan de contractació, adjudicació del present contracte en l'apartat corresponent a adjudicació provisional. Disculpen les molèsties.
  • 29/11/2010   

Per a mes informació dirigirse a:
Servici de Contractació
Tel.: 963 525 478 Ext.:1214/1216/1228/1248
e-mail : pliegos@valencia.esDirectrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI