19/02/2018 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

INGRÉS I ACCÉS A LES ENSENYANCES ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA D'ASPIRANTS AMB CARACTERÍSTIQUES EXCEPCIONALS, QUE NO REUNEIXEN ELS REQUISITS D'EDAT


- Per a l’alumnat amb edat major de l’Ordinaria el plaç d’entrega de sol·licituds d’ingrés i accés s’estableix:

Des del dia 1 de febrer de 2018 fins al 30 d’abril de 2018.

La sol·licitud es solicitarà i entregarà en l’administració del Conservatori.

- Per a l’alumnat amb edat menor de l’Ordinaria, deuran obtindre l’autorització per a concurrir a les proves d’ingrés o accés per part de la Direcció general competent. El plaç d’entrega de sol·licituds s’estableix:

Des del dia 1 de febrer de 2018 fins al 30 d’abril de 2018.

La sol·licitud s’entregarà en la Conselleria.


Nota:

Segons s’estableix en l’article 7 de l’ordre 28/2011, de 10 de maig, l’inici de les Ensenyances Elementales amb menys de 8 anys o més de 12 i l’inici de les Ensenyances Professionals amb menys de 12 anys o més de 18 es considerarà excepcional.

Segons normativa vigent, els alumnes no deuen estar matriculats en cap altre conservatori o centre autoritzat, per a poder realitzar aquestes proves d’accés.

València, a 1 de febrer de 2018.

ATENCIÓ CIUTADANA
Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI