Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
18-12-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN 18 DE DICIEMBRE DE 2017

Ordre del dia

 • SECRETARIA.
 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 13 de novembre de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-Donar compte de la celebració de la sessió ordinària de la Comissió de Desenvolupament Urbà, Vivenda i Mobilitat, el divendres dia 19 de gener de 2018, en ser festiu el dilluns dia 22.
  Quedar assabentat
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
 • 0003.-Proposa aprovar el canvi d'us de les naus municipals 1, 2, 3 i 4 situades en el Parc Central.
  Expediente .- E-03001-2017-000199-00 - Aprovat
 • 0004.-Proposa iniciar el procés de consulta e informació publica de la Modificació Puntual del PGOU en C/ Pintor Ricardo Verde, 9 y 11 (Centre Cívic i Cultural).
  Expediente .- E-03001-2017-000017-00 - Aprovat
 • 0005.-Proposa donar compte de la Resolució de la Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aprova definitivament la correcció d'errors del Pla de Reforma Interior Parc Central en l'àmbit A.4-2 Enginyers, Magatzem d'Intendència i Servei Militar de Construccions.
  Expediente .- E-03001-2016-000224-00 - Quedar assabentat
 • SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
 • 0006.-Proposa autoritzar la intervenció en entorn dels arbres monumentals situats en la Plaza Alfons el Magnànim i jardí de la Glorieta.
  Expediente .- E-01801-2017-003329-00 - Aprovat
 • 0007.-Propone aprovar inicialment i sotmetre a informació pública l'Ordenança d'Aparcaments.
  Expediente .- E-01801-2016-000410-00 - Aprovat
 • SERVICI D'HABITATGE.
 • 0008.-Proposa aprovar el Plà Estrategic de Vivenda per a la ciutat de València 2017-2021
  Expediente .- E-03910-2016-000002-00 - Aprovat amb esmenes
 • MOCIONS.
 • 0009.-Sr. Estellés, sobre jornada participativa concloent sobre el PEP Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000266-00 - Rebutjat
 • 0010.-Sr. Mendoza, sobre carril bici Regne de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Rebutjat
 • 0011.-Sr. Mendoza, sobre panells dissuasoris col·legi Ave Maria.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Rebutjat
 • 0012.-Sr. Novo, sobre obertura, urbanització i connexió del carrer Hort d'en Cendra
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0013.-Sr. Novo, sobre incompliment de l'Acord de la Comissió de Desenrotllament Urbà de 27 de Març de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0014.-Sr. Estellés, sobre adopció de mesures urgents que garantisquen l'accessibilitat universal en els trens de rodalia.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000269-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0015.-Sr. Estellés, sobre l'esmena de deficiències detectades en el document "El Cabanyal: Informe sobre Problemes d'Accessibilitat en Itineraris Peatonales".
  Expediente .- O-89CIU-2017-000269-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0016.-Sr. Estellés, sobre pla de posada en marxa d'aparcaments d'interconnexió modal en 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000269-00 - Rebutjat
 • 0017.-Sr. Estellés, sobre compliment d'estàndards de freqüència en EMT València i estudi de millora de les freqüències teòriques en horaris laborables.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000269-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES.
 • 0018.-Sr. Mendoza, sobre tarifes zona blava.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0019.-Sr. Mendoza, sobre xarxa de recarrega elèctrica de vehicles.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0020.-Sr. Mendoza, sobre cotxes elèctrics compartits.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0021.-Sr. Mendoza, sobre autorització d'aparcaments de vehicles oficials.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0022.-Sr. Mendoza, sobre recurs reposició E-01801-2017-003329.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0023.-Sr. Mendoza, sobre aparcament residents Centre Històric.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0024.-Sr. Estellés, sobre l'ampliació de la V-21.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0025.-Sr. Estellés, sobre l'imminent desmuntatge de les passarel·les de l'avinguda del Cid.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0026.-Sr. Mendoza, sobre servici Valenbisi.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0027.-Sr. Estellés, sobre la previsió de carril bici en la Gran Via Marqués del Túria.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0028.-Sr. Estellés, sobre els projectes de mobilitat i urbanisme de les propostes d'inversió.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0029.-Sr. Mendoza, sobre inseguretat vial.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0030.-Sr. Estellés, sobre la societat Pla Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0031.-Sr. Estellés, sobre l'obertura del carrer Pare Viñas.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0032.-Sr. Estellés, sobre la rehabilitació de l'Alqueria La Torre.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0033.-Sr. Estellés, sobre l'Alqueria Julià.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0034.-Sr. Estellés, sobre l'Alqueria Beat Gaspar Bono.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0035.-Sr. Estellés, sobre els BIC's i BRL's.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0036.-Sr. Estellés, sobre actuacions en matèria d'accessibilitat universal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0037.-Sr. Estellés, sobre la regeneració de la Ciutat Fallera.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0038.-Sr. Estellés, sobre l'acord entre l'Ajuntament de València i l'Autoritat Portuària sobre l'Ordenació Pla Especial Natzaret Este.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0039.-Sr. Estellés, sobre la Llei de Capitalitat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0040.-Sr. Estellés, sobre negociacions amb ADIF.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0041.-Sr. Estellés, sobre el concepte de superilla.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0042.-Sr. Estellés, sobre la proliferació d'apartaments turístics en Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0043.-Sr. Estellés, sobre el retard en el centre de salut de Malilla.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0044.-Sr. Estellés, sobre les polítiques de vivenda.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0045.-Sr. Estellés, sobre acord de permuta en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0046.-Sr. Estellés, sobre els Blocs Portuaris del Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0047.-Sr. Estellés, sobre l'accés nord.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0048.-Sr. Estellés, sobre les propostes del mercat de Bruges.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0049.-Sr. Estellés, sobre la jornada informativa sobre el Parc Central.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0050.-Sr. Estellés, sobre els avanços en el Parc Central.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0051.-Sr. Estellés, sobre les al·legacions de l'Ajuntament de València respecte a la modificació de la LOTUP.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0052.-Sr. Estellés, sobre la implantació del car sharing.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0053.-Sr. Estellés, sobre l'agència de la bicicleta.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0054.-Sr. Estellés, sobre intensitats de tràfic en carrers de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0055.-Sr. Estellés, sobre reducció d'embossos en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0056.-Sr. Estellés, sobre vehicle elèctric en la ciutat de València i polítiques municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0057.-Sr. Estellés, sobre plans de canvis de línies d'EMT en 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0058.-Sr. Estellés, sobre parades d'EMT enfront d'edificis protegits.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0059.-Sr. Estellés, sobre paralització temporal de les noves places d'Inspectors en l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000254-00 - Contestada
 • 0060.-Sr. Novo, sobre ampliació V-21.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0061.-Sr. Novo, sobre cessió del solar de Jesuïtes a la Universitat de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0062.-Sr. Novo, sobre cessió parcel·la per al Centre de Salut de Malilla.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0063.-Sr. Novo, sobre Ciutat Artista Faller.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0064.-Sr. Novo, sobre conveni de col·laboració Ajuntament - Autoritat Portuària per al Pla Especial de l'Àrea Est de Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0065.-Sr. Novo, sobre execució pressupostària en el Districte de Benicalap.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0066.-Sr. Novo, sobre execució pressupostària en el Districte de Benimamet-Beniferri.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0067.-Sr. Novo, sobre execució pressupostària en el Districte de Campanar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0068.-Sr. Novo, sobre execució pressupostària en el Districte de Rascanya.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0069.-Sr. Novo, sobre execució pressupostària en el Districte de Saïdia.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0070.-Sr. Novo, sobre estudi de viabilitat del projecte participatiu per al PAI de Benimaclet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0071.-Sr. Novo, sobre limitació de taules i cadires en El Palmar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0072.-Sr. Novo, sobre nau (antiga seu de l'empresa MAYABA) en Cno. Moncada, front entrada a Borbotó.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0073.-Sr. Novo, sobre pla de rehabilitació i usos de l'Alqueria Julià.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0074.-Sr. Novo, sobre projecte de rehabilitació Plaça Dr. Collado 2 i 3.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0075.-Sr. Novo, sobre projecte d'urbanització carrer Cronista Carreres.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • 0076.-Sr. Novo, sobre requeriment a la Universitat de València perquè aporte les Fitxes del Catàleg dels seus edificis.
  Expediente .- O-89POP-2017-000098-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES.
 • 0077.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta si el Delegat de Mobilitat va a rebre a FOTUR.
  Contestada
 • 0078.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés prega que se li facilite la informació que reiteradament ha sol·licitat de l'EMT, per a evitar l'apagada informativa.
  Quedar assabentat
 • 0079.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés prega que se li permeta aportar una informació extra respecte de les xifres que va facilitar en la roda de premsa al fet que s'ha al·ludit anteriorment: en ella es va parlar exclusivament de línies a freqüència completa, i no d'un altre tipus de línies que el Sr. Grezzi inclou en els seus càlculs.
  Quedar assabentat
 • 0080.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta quins són els motius tècnics per a la prohibició la marxa solidària motera celebrada ahir.
  Contestada
 • 0081.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta si hi ha alguna novetat sobre l'expedient informatiu obert per l'EMT.
  Contestada
 • 0082.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta què obres s'estan realitzant per li empresa Bertolín en el Passeig Marítim amb Isabel de Villena.
  Contestada
 • 0083.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta quan va a rebre a FOTUR el Delegat del Mobilitat.
  Contestada
(Informació publicada: 05/24/2018 11:04:50 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI