Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
26-06-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • SECRETARIA.
 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 22 de maig de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-Dóna compte dels dictàmens emesos per la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics en sessió de 14 de Juny del 2017.
  Expediente .- E-05692-2017-000001-00 - Aprovat
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
 • 0003.-Proposa donar compte del reajustament d'alineacions en el carrer Guillem de Castro, 38.
  Expediente .- E-03001-2016-000137-00 - Aprovat
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
 • 0004.-Proposa deixar sente efecte l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució PRI-8 "Forn d'Alcedo".
  Expediente .- E-03001-1999-000647-00 - Aprovat
 • 0005.-Proposa aprovar les mesures impulsores de les polítiques de foment de l'edificació i rehabilitació d'immobles en la ciutat de València a través del Registre Municipal de Solares i Edificis a Rehabilitar
  Expediente .- E-03A01-2017-000019-00 - Aprovat
 • SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.
 • 0006.-Proposa aprovar la transferència d'aprofitament i acceptar la cessió, reconéixer el dret a l'ingrés i aprovar el Projecte de Reparcel·lació Forçosa Fase 1A- Àmbit A.4-1 "Actuación Urbanística Parque Central"
  Expediente .- E-03102-2016-000001-00 - Aprovat
 • SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.
 • 0007.-Proposa arxivar el procediment de modificació puntual de l'Ordenança Municipal Reguladora d'Instal·lació, Modificació i Funcionament dels Elements i Equips de Telecomunicació.
  Expediente .- E-03501-2016-000772-00 - Aprovat
 • MOCIONS.
 • 0008.-Sr. Mendoza, sobre denúncies d'inspectors de l'EMT en el carril bus.
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Rebutjat
 • 0009.-Sr. Estellés, sobre actuacions pendents de realitzar en el barri de Natzaret.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000136-00 - Contestada
 • 0010.-Sr. Estellés, sobre el compliment de Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de noviembre, per el qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat Social i de la Seua Inclusió Social.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000136-00 - Rebutjat
 • 0011.-Sr. Estellés, sobre l'estat del solar situat en Av. Gaspar Aguilar, 54.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000136-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0012.-Sr. Estellés, sobre senyals de 'preferència ciclista' en l'anell ciclista.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000136-00 - Rebutjat
 • 0013.-Sr. Estellés, sobre la participació de Cs en el Pla Director de Seguretat vial en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000136-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES.
 • 0014.-Sr. Estellés, sobre demolició del Metropol
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0015.-Sr. Estellés, sobre l'enderrocament de l'antiga cervecera del barri de Creu Coberta.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0016.-Sr. Estellés, sobre el paviment de llambordes de Russafa i Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0017.-Sr. Estellés, sobre ajudes al patrimoni rural protegit.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0018.-Sr. Estellés, sobre els apartaments turístics.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0019.-Sr. Estellés, sobre el PAI de Benimaclet.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0020.-Sr. Estellés, sobre reivindicacions veïnals a Natzaret.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0021.-Sr. Estellés, sobre la reurbanització de la Plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0022.-Sr. Estellés, sobre la subestació de Patraix.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0023.-Sr. Estellés, sobre tornada de les obres de la T2.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0024.-Sr. Estellés, sobre dispositiu de Sant Joan en l'EMT i aturs convocats.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0025.-Sr. Estellés, sobre multes dels inspectors de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0026.-Sr. Estellés, sobre proposta perquè els Taxi agafen i deixen viatgers només en les cantonades.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0027.-Sr. Estellés, sobre projecte de Jardí de Cuevas Carolines en Benimàmet.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0028.-Sr. Estellés, sobre ampliació d'EMT en 800.000 places la seua oferta d'estiu.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0029.-Sr. Estellés, sobre reurbanització del carrer Dr. Buen en Benimámet
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0030.-Sr. Estellés, sobre estat de degradació de l'entorn de Bombes *Gens i futurs projectes urbanístics en els barris de Tendetes i Marchalenes.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0031.-Sr. Estellés, sobre senyals de 'preferència ciclista'.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0032.-Sr. Estellés, sobre limitació a 60 km/h al final de l'autopista del Saler i gestió del port del Saler.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0033.-Sr. Estellés, sobre represa obres del Parc Lineal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0034.-Sr. Estellés, sobre ocupació del Col·legi Major Luis Vives i futur urbanístic del mateix.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0035.-Sr. Estellés, sobre suspensió de la reunió en el Palmar amb els veïns sobre la CV-500.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0036.-Sr. Estellés, sobre Pla Director de Seguretat Vial per a la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0037.-Sr. Estellés, sobre retards en les línies d'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0038.-Sr. Estellés, sobre insistència del Sr Alcalde de València en què la Policia Local ha de multar als ciclistes que no complisquen les normes.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0039.-Sr. Estellés, sobre senyal de prohibició en el carril bus de València que presumptament vulnera la norma.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0040.-Sr. Estellés, sobre Coordinador Agencia Bicicleta.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0041.-Sr. Estellés, sobre dades de Valenbisi 2017 vs 2016 vs 2015 per mes.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0042.-Sr. Estellés, sobr segregació carril bus i de carrils bici.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0043.-Sr. Estellés, sobre crònica d'un Usuari de l'Anelle Ciclista de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0044.-Sr. Novo, sobre ajudes Patrimoni Rural Protegit.
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0045.-Sr. Novo, sobre cessió de solars a entitats.
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0046.-Sr. Novo, sobre document del Pla Estratègic de Vivenda.
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0047.-Sr. Novo, sobre edifici antic Cine Metropol.
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0048.-Sr. Novo, sobre Fitxes Catàleg dels edificis de la Universitat de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0049.-Sr. Novo, sobre llicències antic immoble Alameda Palace.
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0050.-Sr. Novo, sobre ocupacions il·legals en el Cabanyal (4).
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0051.-Sr. Novo, sobre projecte de remodelació del carrer Grabador Esteve (2).
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0052.-Sr. Novo, sobre projecte de remodelació del carrer Isabel la Católica (2).
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0053.-Sr. Novo, sobre projecte de remodelació del carrer Jorge Juan (2).
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0054.-Sr. Novo, sobre projecte de remodelació del carrer Martínez Ferrando (2).
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0055.-Sr. Novo, sobre reurbanització carrer Major de Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0056.-Sr. Novo, sobre situació expedient tancament Campus Universitat de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0057.-Sr. novo, sobre subestació elèctrica del carrer Menorca.
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0058.-Sr. Novo, sobre titularitat Estacioneta de Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0059.-Sr. Novo, sobre tramitació llicències antiga Patatera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0060.-Sr. Novo, sobre llicències i ocupacions de via pública.
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0061.-Sr. Novo, sobre passarel·la Malva-rosa (2).
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0062.-Sr. Mendoza, sobre senyals carril bici.
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0063.-Sr. Mendoza, sobre reunions Taula de la Mobilitat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0064.-Sr. Mendoza, sobre prohibició circulació motocicletes carril bus.
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0065.-Sr. Mendoza, sobre prohibició d'aparcament nocturn en el carril bus.
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0066.-Sr. Mendoza, sobre denuncias en el carril bus.
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0067.-Sr. Mendoza, sobre vaga de l' EMT durant la nit de Sant Joan.
  Expediente .- O-89POP-2017-000044-00 - Contestada
 • 0068.-Sr. Giner, sobre Pla EDUSI Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000122-00 - Contestada
 • 0069.-Sr. Estellés, sobre obres de reparació de la Marina Real.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000121-00 - Contestada
 • 0070.-Sr. Giner sobre inversions municipals en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000122-00 - Contestada
 • CONTESTACIONS A PRECS.
 • 0071.-Resposta al prec formulat in voce en la sessiò de la comissió de 22 de maig de l2017 pel Sr. Novo, en relació a l'expedient de les Obres d'Urbanització en Av. Estació i Miniaturista Meseguer de Benimámet.
  Expediente .- E-00406-2017-000005-00 - Contestada
 • 0072.-PRECS I PREGUNTES.
 • 0072(E).-Proposa iniciar el procés de consulta i informació publica del a modificació puntual del PGOU en la parcel·la delimitada pels carrers, Jaime Roig, Alvaro de Bazán i Alemanya.
  Expediente .- E-03001-2017-000079-00 - Aprovat
 • 0073(E).-Moció del Sr. Grau, sobre mesures de protecció del Col·legi Major Lluís Vives.
  Expediente .- O-89POP-2017-000048-00 - Aprovada proposta alternativa


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI