Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
18-01-2018
Hora:
12:30
Òrgan:
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN PARTICIPACIÓN DE 18-01-2018

Ordre del dia

 • 0001.-Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 14 de desembre de 2017.
  Aprovat
 • MOCIONS
 • 0002.-Moció que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "Compromisos relatius a les noves funcions de coordinació de la Regidora Delegada de Participació Ciutadana".
  Expediente .- O-89CIU-2017-000264-00 - Rebutjat
 • 0003.-Moció que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "L'ús del terme "Deterioro" dels barris des de la regidoria de Participació Ciutadana i determinació d'indicadors i criteris objectius de prioritats en les estratègies integrals de caràcter participatiu".
  Expediente .- O-89CIU-2017-000264-00 - Rebutjat
 • 0004.-Moció que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a la "Publicació de dades contradictòries sobre els pressupostos participatius en DecidimVLC d'edicions anteriors i falta de transparència i informació en el procés de 2018".
  Expediente .- O-89CIU-2017-000264-00 - Retirat
 • 0005.-Moció que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relativa a "Publicació a la web municipal de les activitats de les Juntes Municipals de Districte".
  Expediente .- O-89POP-2018-000002-00 - Aprovat
 • PREGUNTES
 • 0006.-Preguntes que presenta la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'execució Resolució FS-84 del Servici de Transpàrencia".
  Expediente .- O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
 • 0007.-Preguntes que presenta la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, relatives al "Cumpliment de la Resolució 54/2017 del Consell de Transpàrencia".
  Expediente .- O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
 • 0008.-Preguntes que presenta al Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a "Accidents".
  Expediente .- O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
 • 0009.-Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Denúncies de l'Ordenança de Neteja Urbana respecte al tancament i manteniment de solars".
  Expediente .- O-89POP-2018-000002-00 - No contestada
 • 0010.-Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Denuncies per incumpliment de l'Ordenança de Neteja Urbana".
  Expediente .- O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
 • 0011.-Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Denuncies per contaminació acústica".
  Expediente .- O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
 • 0012.-Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Denúncies per venda ambulant il·legal".
  Expediente .- O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
 • 0013.-Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Denuncies per incumpliment de l'Ordenança de Parcs i Jardins".
  Expediente .- O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
 • 0014.-Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Denúncies en el carril bus".
  Expediente .- O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
 • 0015.-Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Denúncies per consum d'alcohol i estupefaents en la via pública".
  Expediente .- O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
 • 0016.-Preguntes que presenta el Sr. Félix Crespo Hellín, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Denúncies en les terrasses".
  Expediente .- O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
 • 0017.-Preguntes que presenta la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Publicació de l'ús de vehícles oficials en el Portal de Transpàrencia".
  Expediente .- O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
 • 0018.-Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a los "Projectes d'inversió en barris segona edició pressupostos participatius (2016-2017)".
  Expediente .- O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
 • 0019.-Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives als "Projectes d'inversió en barris primera edició pressupostos participatius (2015-2016)".
  Expediente .- O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
 • 0020.-Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al 'Procés de consulta i participació ciutadana per a recuperar una de las zones emblemátiques de la ciutat'.
  Expediente .- O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
 • 0021.-Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al "Resultat DecidimVLC 2017 "Projectes de Ciutat"".
  Expediente .- O-89POP-2018-000002-00 - Contestada
 • 0022.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grupo Municipal Ciutadans, relatives a la "Participació i informació sobre el patrimoni valencià".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
 • 0023.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grupo Municipal Ciutadans, relatives al "Desenrotllament dels pressupostos participatius".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
 • 0024.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grupo Municipal Ciutadans, relatives a les "Propostes de l'equip de govern en la consulta ciutadana".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
 • 0025.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'estat d'execució dels projectes d'inversions en barris de la consulta ciutadana de les dos edicions anteriors".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
 • 0026.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Barris que són susceptibles de que es duga a terme una estratègia integral participativa".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
 • 0027.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Accidents de ciclistes 2016 vs 2017 amb altres modes de transport".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
 • 0028.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Accidents en l'entorn de l'Anell Ciclista (carril bici ronda interior)".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
 • 0029.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Accidents de tràfic en la ciutat de València".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
 • 0030.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Requeriment del Consell de Transparència".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
 • 0031.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'urna digital de la Càtedra de "Govern Obert"".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
 • 0032.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'impuls de TransparEnt".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000002-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0033.-Prec formulat 'in voce' per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciudadans, sobre els debats en les Juntes Municipals de Districte.
  Quedar assabentat
 • 0034.-Prec formulat 'in voce' per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciudadans, sobre la publicació dels ordes del dia de la Comissió de Desenrotllament Urbà.
  Quedar assabentat
(Informació publicada: 02/16/2018 09:50:49 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI