Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
27-07-2020
Hora:
11:30
Òrgan:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
27/07/2020 COMISSIÓ HISENDA

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió de 19 de juny de 2020
  Aprovat
 • ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
 • 0002.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servici d'abastiment d'aigua potable i altres activitats connexes
  Expediente .- E-02701-2019-000640-00 - Aprovat
 • 0003.-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Donar compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el 2n trimestre
  Expediente .- E-05501-2020-000014-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de juny del 2020
  Expediente .- E-04302-2020-000006-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-OFICINA GTE-AE.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal general.
  Expediente .- E-H4969-2020-000007-00 - Aprovat
 • 0006.-OFICINA GTE-AE.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
  Expediente .- E-H4969-2020-000008-00 - Aprovat
 • 0007.-TRESORER.- Informe 2n trimestre 2020 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals
  Expediente .- E-04906-2020-000012-00 - Quedar assabentat
 • SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÓRGANS
 • MOCIONS
 • 0008.-Moció que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la xarxa 'Volveremos si tu vuelves'
  Expediente .- O-89POP-2020-000071-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0009.-Moció que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre turisme idiomàtic
  Expediente .- O-89POP-2020-000071-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0010.-Moció que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre exoneració de la Taxa de mercats municipals
  Expediente .- O-89POP-2020-000071-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES
 • 0011.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre execució pressupostària
  Expediente .- O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
 • 0012.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el fons social extraordinari
  Expediente .- O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
 • 0013.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per Taules i Cadires amb Finalitat Lucrativa
  Expediente .- O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
 • 0014.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre el IBI
  Expediente .- O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
 • 0015.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre la liquidació corresponent a l'IVA 2018
  Expediente .- O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
 • 0016.-Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre turisme de creuers
  Expediente .- O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
 • 0017.-Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre Visit València
  Expediente .- O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
 • 0018.-Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el pla d'estímul turístic
  Expediente .- O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
 • 0019.-Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre emprenedoria innovadora
  Expediente .- O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
 • 0020.-Preguntes que presenta la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre Webit
  Expediente .- O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
 • 0021.-Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre campanya de reactivació i posada en valor del comerç local
  Expediente .- O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
 • 0022.-Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre campanyes extraordinàries d'ajudes directes amb motiu del COVID 19
  Expediente .- O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
 • 0023.-Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre denúncies de plagues en camps, males herbes i robatoris en l'àmbit de la Pedania de La Punta
  Expediente .- O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
 • 0024.-Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre la coberta verda en el centre municipal d'activitats de persones majors de Benicalap
  Expediente .- O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
 • 0025.-Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre venda no sedentària a Castellar-Oliveral
  Expediente .- O-89POP-2020-000071-00 - Contestada
 • 0026.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre pals d'informació turística en esglésies del Cabanyal i Canyamelar.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000207-00 - Contestada
 • 0027.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les despeses compromeses per a 2021
  Expediente .- O-89CIU-2020-000207-00 - Contestada
 • 0028.-Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre la promoció turística
  Expediente .- O-89CIU-2020-000219-00 - Contestada
 • 0029.-Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre els rebrots del COVID-19 i el turisme
  Expediente .- O-89CIU-2020-000219-00 - Contestada
 • 0030.-Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre la connectivitat aèria
  Expediente .- O-89CIU-2020-000219-00 - Contestada
 • 0031.-Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre l'activitat del Palau de Congressos
  Expediente .- O-89CIU-2020-000219-00 - Contestada
 • 0031.-PRECS I PREGUNTES
 • (E)DESPATX EXTRAORDINARI
 • 0032(E).-GABINET D'ALCALDIA.- Donar compte de l'informe resum del control intern de l'ajuntament de València exercici 2019
  Expediente .- E-00201-2020-000016-00 - Quedar assabentat
 • 0033(E).-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 5a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2020
  Expediente .- E-05501-2020-000029-00 - Aprovat
 • 0034(E).-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 15a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits pressupost 2020
  Expediente .- E-05501-2020-000030-00 - Aprovat
 • 0035(E).-Moció que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Ciutadans, sobre ajudes al sector de la floricultura i les floristeries
  Expediente .- O-89CIU-2020-000220-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0036(E).-Moció urgent que presenta el Vicepresident Primer de la Comissió, Sr. Carlos Galiana Llorens, sobre elecció de la presidència de la Comissió
  Aprovat
(Informació publicada: 07/29/2020 09:57:16 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI