Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
22-05-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • SECRETARIA.
 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 21 d'abril de 2017.
  Aprovat
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
 • 0002.-Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU "La Ceramo".
  Expediente .- E-03001-2015-000177-00 - Aprovat
 • 0003.-Proposa aprovar definitivament el document de correció d'errors relativu al número de vivendes en l'àmbit del Sector PRR-9 "Patraix".
  Expediente .- E-03001-2017-000009-00 - Aprovat
 • 0004.-Proposa inicar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector PRR-6 Malilla Norte "Centro Sociocultural en parcel·la M-14.2".
  Expediente .- E-03001-2017-000016-00 - Aprovat
 • 0005.-Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública l'Estudi de Detall en l'illa de cases situada en Av. Germans Maristes cantó amb el carrer General Urrutia.
  Expediente .- E-03001-2017-000029-00 - Aprovat
 • 0006.-Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Pla Especial "Usos illa Primat Reig".
  Expediente .- E-03001-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0007.-Proposa assumir el criteri interpretatiu relatiu a la no exigibilitat de "projecte unitari" per a l'edificació de determinades illes de cases en el Pla Parcial del Sector PRR-6 "Malilla Nord".
  Expediente .- E-03001-2017-000116-00 - Aprovat
 • 0008.-Proposa iniciar el procés de consulta y sotmetre a informació pública de la Modificació del Pla de Reforma Interior Modificatiu del Sector "Camí Fondo del Grau".
  Expediente .- E-03001-2016-000281-00 - Aprovat
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
 • 0009.-Proposa encarregar la redacció del nou instrument de planejament per a l'ordenació urbanística de la l'illa en què s'ubica l'edifici municipal de l'Antiga Fàbrica de Tabacs.
  Expediente .- E-03A01-2002-000052-00 - Aprovat
 • SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
 • 0010.-Proposa sotmetre a informació pública les modificacions introduïdes en el PEP EBIC-3 "Botànic, Torres de Quart, Església San Miquel i Sant Sebastià", com a conseqüencia del tràmit de consultes, informació i participació pública.
  Expediente .- E-03502-2016-000009-00 - Aprovat
 • MOCIONS.
 • 0011.-Sr. Mendoza, sobre prohibició de l'estacionament nocturn en el carril bus.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Rebutjat
 • 0012.-Sr. Mendoza, sobre inclusió en la Taula de la Mobilitat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Rebutjat
 • 0013.-Sr. Novo, sobre adequació i reculada de tanca en l'Avinguda dels Tarongers cantó amb el carrer Faust Elio.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Aprovat
 • 0014.-Sr. Estellés, sobre aparcaments d'interconnexió modal a València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000108-00 - Rebutjat
 • 0015.-Sr. Estellés, sobe carrers de la Gran Via accessibles als vehicles d'emergències, extinció d'incendis i salvament..
  Expediente .- O-89CIU-2017-000108-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES.
 • 0016.-Sr. Novo, sobre Conveni amb la Universitat de València per a l'ampliació del Jardí Botànic (2).
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0017.-Sr. Novo, sobre derrocament de les passarel·les de l'Avinguda del Cid.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0018.-Sr. Novo, sobre edificabilitat La Ceramo.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0019.-Sr. Novo, sobre mesures contra les ocupacions il·legals en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0020.-Sr. Novo, sobre ocupacions il·legals en el Cabanyal (3).
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0021.-Sr. Mendoza, sobre aparcaments públics nocturns per a bicicletes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0022.-Sr. Novo, sobre PAI Mestro Aguilar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0023.-Sr. Novo, sobre passarel·la Malva-rosa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0024.-Sr. Novo, sobre procés de participació del PEP del Pla del Remei i Russafa #valencia camina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0025.-Sr. Mendoza, sobre resolució expedient E-01801-2016-001286-00.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0026.-Sr. Novo, sobre projecte de remodelació del carrer Gravador Esteve.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0027.-Sr. Mendoza, sobre aparcaments dissuasoris.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0028.-Sr. Novo, sobre projecte de remodelació del carrer Isabel la Católica.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0029.-Sr. Novo, sobre projecte de remodelació del carrer Jorge Juan.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0030.-Sr. Novo, sobre projecte de remodelació del carrer Martínez Ferrando.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0031.-Sr. Novo, sobre projecte urbanització Genaro Lahuerta i Volta del Rossinyol.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0032.-Sr. Novo, sobre reversió en el PEPRI del Cabanyal-Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0033.-Sr. Novo, sobre Sector Benimamet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0034.-Sr. Mendoza, sobre pasarel·les Avda. del Cid.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0035.-Sr. Novo, sobre Sector La Punta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0036.-Sr. Novo, sobre UE-4 Velluters.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0037.-Sr. Mendoza, sobre peatonalizació entorn al Mercat de Colón
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0038.-Sr. Novo, sobre ús residencial en l'entorn de la muralla islàmica.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0039.-Sr. Mendoza, sobre carril bici Avda del Cid.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0040.-Sr. Mendoza, sobre senyal vertical en pedania de Forn d' Alcedo.
  Expediente .- O-89POP-2017-000036-00 - Contestada
 • 0041.-Sr. Estellés, sobre carril bici de l'Avinguda del Cid a Sant Agustí inacabat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
 • 0042.-Sr. Estellés, sobre projecte de pacificació del tràfic en l'Avinguda del Cid.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
 • 0043.-Sr. Estellés, sobre competència del regidor Delegat de Mobilitat Sostenible per a fer aparcaments dissuasoris, segons el Consell.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
 • 0044.-Sr. Estellés, sobre la revisió de l'Ordenança de Circulació.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
 • 0045.-Sr. Estellés, sobre aspectes de funcionament i organització del Bicifest.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
 • 0046.-Sr. Estellés, sobre aspectes econòmics del Bicifest.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
 • 0047.-Sr. Estellés, sobre la prohibició d'aparcament en el carril bus en horari nocturn.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
 • 0048.-Sr. Estellés, sobre el Pla Especial de Protecció dels Entorns de Bé d'Interés Cultural Jardí Botànic.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
 • 0049.-Sr. Estellés, sobre la venda de la Llotja de Pescadors.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
 • 0050.-Sr. Estellés, sobre el Col·legi Major de Lluís Vives.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
 • 0051.-Sr. Estellés, sobre abandó entorn Ciutat Fallera.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
 • 0052.-Sr. Estellés, sobre situació de l'acord derivat de la Moció de Comissió sobre la ITE.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
 • 0053.-Sr. Estellés, sobre la reurbanització de l'Eixample.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
 • 0054.-Sr. Estellés, sobre els elements segregadors de carril bus i carril bici.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000097-00 - Contestada
 • 0054.-PRECS I PREGUNTES.
 • 0055(E).-Proposa declarar la caducitat i resoldre l'adjudicació del PAI de la Unitat d'Ejecució "Castellar-Benicasim".
  Expediente .- E-03003-2016-000020-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI