Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
21-03-2019
Hora:
11:30
Òrgan:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 21 DE MARZO DE 2019

Ordre del dia

 • SECRETARIA.-
 • 0001.-Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 21 de febrer de 2019.
  Aprovat
 • SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.-
 • 0002.-Acceptar l'ampliació de la competència per a incoar, instruir, resoldre i revisar en via administrativa els procediments sancionadors per infraccions greus i molt greus de la Llei de la Generalitat Valenciana 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
  Expediente .- E-01306-2018-002617-00 - Aprovat
 • SERVICI DE PERSONAL.-
 • 0003.-Desestimació de sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat de professor en la "Universidad Alfonso X El Sabio".
  Expediente .- E-01101-2018-004988-00 - Aprovat
 • SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
 • 0004.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre "número de personal funcionari interí, millorat d'ocupació i laboral indefinit no fix del total de la plantilla ocupada".
  Expediente .- O-89POP-2019-000027-00 - Contestada
 • 0005.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre "nombre de caps en la plantilla ocupada a data 1 de Març 2019".
  Expediente .- O-89POP-2019-000027-00 - Contestada
 • 0006.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre "concursos de Caps de Secció".
  Expediente .- O-89POP-2019-000027-00 - Contestada
 • 0007.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre "total d'hores que contempla la primera fase pla de formació del personal municipal".
  Expediente .- O-89POP-2019-000027-00 - Contestada
 • 0008.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre "calendarización processos selectius ofertes d'ocupació públic 2016, 2017, 2018 i 2019".
  Expediente .- O-89POP-2019-000027-00 - Contestada
 • 0009.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "el nombre de comissions de servei a l'Ajuntament de València".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000063-00 - Contestada
 • 0010.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "els funcionaris en comissió de servei en llocs de Prefectura de Servei".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000063-00 - Contestada
 • 0011.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els funcionaris en comissió de serveis que ocupen llocs de Prefectura de Secció".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000063-00 - Contestada
 • 0012.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "les noves categories laborals creades a l'Ajuntament de València".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000063-00 - Contestada
 • 0013.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les borses de treball que s'han creat a l'Ajuntament de València".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000063-00 - Contestada
 • 0014.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el nombre d'homes i dones que tenen lloc de treball com a Caps de Servei".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000063-00 - Contestada
 • 0015.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el nombre d'homes i dones que tenen lloc de treball com a Caps de secció, Adjunts, etc."
  Expediente .- O-89CIU-2019-000063-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES.-
(Informació publicada: 03/21/2019 01:01:05 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI