Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
27-04-2020
Hora:
11:30
Òrgan:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
27/04/2020 COMISSIÓ HISENDA

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió de 23 de març del 2020.
  Aprovat
 • ESTUDI I DICTAMN D'ASSUMPTES
 • 0002.-SERVICI ECONOMICO-PRESSUPOSTARI. Donar compte dels subconceptes de crèdit cero creats en el 1er trimestre
  Expediente .- E-05501-2020-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-INTERVENCIÓ DE CONTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març de 2020
  Expediente .- E-04302-2020-000004-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar el document "MISSIONVLC2030. MARC ESTRATÈGIC D'INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA DE VALÈNCIA"
  Expediente .- E-00202-2020-000020-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI ECONOMICO-PRESSUPOSTARI. 7ª Modif. Cts. Extraord. i Supl. Cdts. COVID-19 Ppt. 2020
  Expediente .- E-05501-2020-000017-00 - Aprovat
 • SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
 • MOCIONS
 • 0006.-Moció que presenta la Sra. María José Català Verdet, del Grup Popular, sobre rebaixa en el rebut de l'aigua
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Rebutjat
 • 0007.-Moció que presenten les Sres. María José Català Verdet i Paula Llobet Vilarrasa i el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Popular, sobre l'impuls de projectes específics d'inserció laboral amb preferencia per als jovens, majors de cinquanta-cinc anys i personal no qualificat afectat recentment pel COVID-19.
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Rebutjat
 • 0008.-Moció que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre reorientació de les convocatòries vigents de subvencions en innovació
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Rebutjat
 • 0009.-Moció que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la cel.lebració d'un "hackathon" virtual front al Covid-19
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES
 • 0010.-Preguntes que presenta la Sra. Maria José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre reestructuració del pressupost municipal
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0011.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre ajornament de l'IBI
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0012.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre estudi suspensió d'impostos
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0013.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre procedimient d'endeudament
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0014.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre regla de despesa i període mitjà de pagament a proveïdors
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0015.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grupo Popular, sobre participació als ingressos de l'Estat, IVA 2017
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0016.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre destinació del superàvit 2019
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0017.-Preguntes que presenta la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Popular, sobre la remissió al bancs dels rebuts de l'IBI 2020
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0018.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre la subvenció Re-Activa València
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0019.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobrepanel de seguiment econòmic i social
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0020.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el pressupost de Formació, Ocupació i Emprenedoría 2020
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0021.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre Projectes Europeus
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0022.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre dades d'atur a València
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0023.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre Pressupost d'Innovació 2020
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0024.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre EDUSI
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0025.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre subvencions municipals per a la promoció y consolidació d'Activitats Económiques 2020
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0026.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre Compra Pública Innovadora
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0027.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre impacte del Covid-19 en els Congressos i esdeveniments de la ciutat
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0028.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre pressupost turisme 2020
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0029.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el temporal Gloria
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0030.-Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre partides afectades per la nova situació econòmica, en la delegació de Comerç i Abastiments
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0031.-Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre ajudes per a comerços
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0032.-Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre funcions i actuacions del Consell Agrari Municipal durant la Declaració de l'Estat d'Alarma per la crisi sanitaria del COVID-19
  Expediente .- O-89POP-2020-000041-00 - Contestada
 • 0033.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre superàvit de l'exercici 2019
  Expediente .- O-89CIU-2020-000104-00 - Contestada
 • 0034.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les modificacions de crèdit aprovades en el Ple de Març del 2020
  Expediente .- O-89CIU-2020-000104-00 - Contestada
 • 0035.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre inversions necessàries
  Expediente .- O-89CIU-2020-000104-00 - Contestada
 • 0036.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre els interessos del deute en el pressupost municipal
  Expediente .- O-89CIU-2020-000104-00 - Contestada
 • 0037.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les contractes en el pressupost municipal
  Expediente .- O-89CIU-2020-000104-00 - Contestada
 • 0038.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre els ingressos en el pressupost municipal
  Expediente .- O-89CIU-2020-000104-00 - Contestada
 • 0039.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobreles pèrdues en el pressupost municipal
  Expediente .- O-89CIU-2020-000104-00 - Contestada
 • 0040.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre les despeses en el pressupost municipal
  Expediente .- O-89CIU-2020-000104-00 - Contestada
 • 0040.-PRECS I PREGUNTES
(Informació publicada: 04/28/2020 05:19:49 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI