Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
26-03-2012
Hora:
12:00
Òrgan:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 20 de febrer de 2012.
  Aprovat
 • 0001.-JUNTA MUNICIPAL RUSSAFA
 • 0002.-Dictamen sobre l'expedient de modificació de l'autorització de taules i cadires en c/ Embarcadero, nº 4, segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
  Expediente .- E 02303 2011 000285 00 - Aprovat
 • 0003.-Dictamen sobre l'expedient de denegació de l'autorització de taules i cadires en c/ Verge del Mar, nº 17, segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
  Expediente .- E 02303 2011 000590 00 - Aprovat
 • 0003.-JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • 0004.-Dictamen sobre l'expedient d'autorització de taules i cadires en c/ Alvarez de Sotomayor, nº 2 bj. (Pedanía la Torre), segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
  Expediente .- E 02308 2012 000046 00 - Aprovat
 • 0004.-MOCIONS
 • 0005.-Que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a "Ordenança d'animals".
  Expediente .- E 05633 2012 000008 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-Que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relativa a "Concurs per a disenyar tres nous espais infantils similars al Gulliver".
  Expediente .- E 05633 2012 000009 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-Que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a "Zones d'esplai per a gossos".
  Expediente .- E 05633 2012 000010 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-PREGUNTES
 • 0008.-Les que presenta la Sra. Isabel Dolz Muñoz, del Grup Municipal Socialista, relatives a "Intoxicació en Pipican Jardí d'Ayora".
  Expediente .- O 05633 2012 000003 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a "Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Gestió de Energies Renovables i Canvi Climàtic".
  Expediente .- O 05633 2012 000004 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a "Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Laboratori Municipal (Regidoria de Contaminació Acústica, Sanitat i Laboratori Municipal)".
  Expediente .- O 05633 2012 000005 00 - Quedar assabentat
 • 0011.-Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a "Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Gestió de Parcs i Jardins".
  Expediente .- O 05633 2012 000006 00 - Quedar assabentat
 • 0012.-Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a "Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Gestió de Platges".
  Expediente .- O 05633 2012 000007 00 - Quedar assabentat
 • 0013.-Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a "Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Gestió de Qualitat Medi Ambiental".
  Expediente .- O 05633 2012 000008 00 - Quedar assabentat
 • 0014.-Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a "Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Gestió de Residus Sòlids i Neteja".
  Expediente .- O 05633 2012 000009 00 - Quedar assabentat
 • 0015.-Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a "Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Sanitat (Regidoria de Contaminació Acústica, Sanitat i Laboratori Municipal)".
  Expediente .- O 05633 2012 000010 00 - Quedar assabentat
 • 0016.-Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a "Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Gestió de Cementeris".
  Expediente .- O 05633 2012 000011 00 - Quedar assabentat
 • 0017.-Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a "Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Gestió del Cicle Integral de l'aigua".
  Expediente .- O 05633 2012 000012 00 - Quedar assabentat
 • 0018.-Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a "Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Contaminació Acústica (Regidoria de Contaminació Acústica, Sanitat i Laboratori Municipal)".
  Expediente .- O 05633 2012 000013 00 - Quedar assabentat
 • 0019.-Les que presenta la Sra. Mª Pilar Soriano Rodríguez, del Grup Municipal Compromís, relativa a "Empreses contractades per l'Ajuntament per a realitzar serveis de Gestió en Devesa-Albufera".
  Expediente .- O 05633 2012 000014 00 - Quedar assabentat
 • 0020.-Les que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a "Intoxicació de gossos al jardí d'Ayora".
  Expediente .- O 05633 2012 000015 00 - Quedar assabentat
 • 0021(E).-Moció que presenta la Sra. Rosa Albert Berlanga, del Grup Municipal Esquerra Unida, relativa a "Ordenança reducció consum energétic".
  Expediente .- E 05633 2012 000006 00 -


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI