Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
24-05-2018
Hora:
12:30
Òrgan:
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN PARTICIPACIÓN DE 24-5-2018

Ordre del dia

 • 0001.-Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 19 d'abril de 2018.
  Aprovat
 • SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
 • 0002.-Moció que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa als "Pressupostos dels projectes participatius "DECIDIMVLC"".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000117-00 - Rebutjat
 • 0003.-Moció que presenta el Sr. Narciso Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a "La valoració dels ciutadans en els projectes participatius".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000117-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0004.-Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Plantilla de la Policía Local de València".
  Expediente .- O-89POP-2018-000037-00 - Contestada
 • 0005.-Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Sala 092".
  Expediente .- O-89POP-2018-000037-00 - Contestada
 • 0006.-Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a "L'assentament il·legal de persones".
  Expediente .- O-89POP-2018-000037-00 - Contestada
 • 0007.-Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives al "Carril bici de les Grans Vies".
  Expediente .- O-89POP-2018-000037-00 - Contestada
 • 0008.-Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Modificació de crèdits".
  Expediente .- O-89POP-2018-000037-00 - Contestada
 • 0009.-Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives als "Tallers Portal de Transparència i Govern Obert".
  Expediente .- O-89POP-2018-000037-00 - Contestada
 • 0010.-Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Junta Municipal Pobles de l'Oest".
  Expediente .- O-89POP-2018-000037-00 - Contestada
 • 0011.-Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives al "Xalet Jardí del Parterre".
  Expediente .- O-89POP-2018-000037-00 - Contestada
 • 0012.-Preguntes que presenta la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Subvenció Amistad amb Cuba "José Martí"".
  Expediente .- O-89POP-2018-000037-00 - Contestada
 • 0013.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Avanços del model de participació ciutadana en el seu eix 1: "La participació, una qüestió estratègica i transversal"".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
 • 0014.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Avanços del model de participació ciutadana en el seu eix 2: "La descentralització territorial"".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
 • 0015.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Avanços del model de participació ciutadana en el seu eix 3: "Òrgans de participació"".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
 • 0016.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Avanços del model de participació ciutadana en el seu eix 4: "Llits i eines de participació"".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
 • 0017.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Avanços del model de participació ciutadana en el seu eix 5: "Impuls i promoció de l'associacionisme"".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
 • 0018.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativas als "Avanços del model de participació ciutadana en el seu eix 6: "Cultura de participació"".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
 • 0019.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Avanços del model de participació ciutadana en el seu eix 7: "Govern obert, transparència i ciutat intel·ligent"".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
 • 0020.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'acumulat d'accidents de ciclistes 2018 vs 2017 amb altres maneres de transport".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
 • 0021.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'acumulat d'accidents a l'entorn de l'Anell Ciclista (carril bici Ronda Interior)".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
 • 0022.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'acumulat d'accidents de trànsit en la ciutat de València".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
 • 0023.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'acumulat d'accidents de trànsit en l'Avinguda del Cid".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
 • 0024.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Estratègies integrals en barris de València".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
 • 0025.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Falta de coordinació, informació i compromís sobre els projectes de DecidimVLC".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
 • 0026.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Cost econòmic municipal relatiu a la Càtedra de Govern obert, impulsada per l'Ajuntament amb la Universitat Politècnica de València".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
 • 0027.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Comissió de seguiment de "PARTICIPA REINA!"".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
 • 0028.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Terminis del nou Reglament de Participació i sobre el Reglament Orgànic de l'Administració".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
 • 0029.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'organització de les Juntes de Districte".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
 • 0030.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Nova edició dels pressupostos participatius".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
 • 0031.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Subvencions per al foment de l'associacionisme".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
 • 0032.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'estat d'execució real de projectes de DecidimVLC i fiabilitat de les dades".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000112-00 - Contestada
 • 0033.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'operació en què es van confiscar 189 plantes de marihuana en una vivenda del Cabanyal".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
 • 0034.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Confiscació de marihuana en un immoble propietat de l'Ajuntament en El Cabanyal".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
 • 0035.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'equip de rescat subaquàtic de Bombers".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
 • 0036.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Equips de treball que disposen el grup de rescat subaquàtic de Bombers".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
 • 0037.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'embarcació de l'equip de rescat subaquàtic de Bombers".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
 • 0038.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Intervencions que s'han realitzat amb l'embarcació de l'equip de rescat subaquàtic de Bombers".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
 • 0039.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Formació que reben els membres de l'equip de rescat subaquàtic de Bombers".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
 • 0040.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Accions realitzades per l'equip de rescat subaquàtic de Bombers".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
 • 0041.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Personal que compon el departament de Bombers".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
 • 0042.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Oposicions al Cos de Bombers".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
 • 0043.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Servicis extraordinaris del Cos de Bombers".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
 • 0044.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Nombre de bombers per a la realització d'un servici".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
 • 0045.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jimenez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Voluntaris de Protecció Civil".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000106-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
(Informació publicada: 06/25/2018 09:44:09 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI