Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
27-03-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • SECRETARIA.
 • 0001.-Lectura i aprovació, si ès el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 20 de febrer de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-Moció del Regidor Delegat de Planificació i Gestió Urbana per a la creació de la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics i determinació de les seues funcions, composició i règim de funcionament (Dinamització d'activitats i obres).
  Expediente .- E-00406-2017-000002-00 - Aprovat amb esmenes
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
 • 0003.-Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de la Parcel·la nº 6 del Pla Escpedial d'Ordenació del "Nou Campus de la Universitat de València".
  Expediente .- E-03001-2016-000152-00 - Aprovat
 • 0004.-Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del P.G.O.U. per a l'ampliació del Col·legi Públic "Primer Marqués del Túria".
  Expediente .- E-03001-2015-000180-00 - Aprovat
 • 0005.-Proposa sotmetre a informació pública la correcció d'un error material en la redacció de l'article 7 de les Normes Urbanístiques del PRIM del Sector "Patraix".
  Expediente .- E-03001-2017-000066-00 - Aprovat
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
 • 0006.-Proposa estimar el recurs de reposició presentat per "Nazaret y Desarrollo, S.A.", urbanitzador del PAI de la UE Única del Sector NPR-5 "Moreres II" contra l'acord plenari de 31 de març del 2016, sobre no sotmetiment a informació pública de la retaxació de càrregues sol·licitada.
  Expediente .- E-03001-2011-000190-00 - Aprovat
 • 0007.-Moció del Regidor Delegat de Planificació i Gestió Urbana per l'establiment de nous criteris d'ordenació del Sector 'Grao'.
  Expediente .- E-03001-2011-000014-00 - Aprovat amb esmenes
 • SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
 • 0008.-Propone aprovar provisionament la Modificació del PEPRI del Barri del Carmen en la parcel·la de la Plaça Tavernes de Valldigna nº 4.
  Expediente .- E-03502-2016-000023-00 - Aprovat
 • SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.
 • 0009.-Proposa donar compte de l'informe sobre les conseqüències de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, en l'Ordenança Municipal de Telecomunicacions.
  Expediente .- E-03501-2017-000465-00 - Quedar assabentat
 • SERVICI DE PATRIMONI.
 • 0010.-Proposa donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de març de 2017, relatiu a la rectificació de l'Inventari General de Béns i Drets a 31 de desembre de 2015.
  Expediente .- E-05303-2016-000001-00 - Aprovat
 • MOCIONS.
 • 0011.-Sr. Novo, sobre reurbanització del carrer Cronista Carreres.
  Expediente .- O-89POP-2017-000022-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0012.-Sr. Estellés, sobre millora de punts d'accés-eixida a l'entorn de l'estació Joaquín Sorolla per al sector del taxi.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000068-00 - Sobre la mesa
 • 0013.-Sr. Estellés, sobre aparcaments d'interconnexió modal en l'Àrea Metropolitana i en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000068-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES.
 • 0014.-Sr. Estellés, sobre pintura roja usada en les interseccions del carril bici Ronda Interior amb els carrers i avingudes.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000049-00 - Contestada
 • 0015.-Sr. Estellés, sobre pintat de places d'aparcament per a motocicletes en la Ronda Interior.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000049-00 - Contestada
 • 0016.-Sr. Estellés, sobre l'anunci del regidor Giuseppe Grezzi de permetre que els ciclistes circulen per la calçada encara que existisca una via específica.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000049-00 - Contestada
 • 0017.-Sr. Mendoza, sobre punts negres anell ciclista.
  Expediente .- O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
 • 0018.-Sr. Mendoza, sobre modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació.
  Expediente .- O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
 • 0019.-Sr. Mendoza, sobre sol·licitud informació ús bicicletes municipals.
  Expediente .- O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
 • 0020.-Sr. Mendoza, sobre bono únic bicicletes intermodals i valenbisi.
  Expediente .- O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
 • 0021.-Sr. Mendoza, sobre estacions intermodals de bicicleta pública.
  Expediente .- O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
 • 0022.-Sr. Mendoza, sobre Agència Municipal de la Bicicleta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
 • 0023.-Sr. Mendoza, sobre reforma túnel de les Grans Vies.
  Expediente .- O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
 • 0024.-Sr. Novo, sobre adquisició vivendes Llotja de Pescadors.
  Expediente .- O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
 • 0025.-Sr. Novo, sobre ciutat esportiva del Llevant UD.
  Expediente .- O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
 • 0026.-Sr. Novo, sobre llicència antic Alameda Palace.
  Expediente .- O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
 • 0027.-Sr. Novo, sobre modificació Projecte Parc Lineal Benimamet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
 • 0028.-Sr. Novo, sobre ocupacions il·legals en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
 • 0029.-Sr. Novo, sobre parcel·les junt al Bioparc.
  Expediente .- O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
 • 0030.-Sr. Novo, sobre partida de rehabilitació d'edificis d'equipaments públics.
  Expediente .- O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
 • 0031.-Sr. Novo, sobre PEP Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
 • 0032.-Sr. Novo, sobre terminis de l'Acord Ajuntament-APV per a Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
 • 0033.-Sr. Novo, sobre projecte de dinamització d'activitats i obres (2).
  Expediente .- O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
 • 0034.-Sr. Novo, sobre rehabilitació Palau del Temple.
  Expediente .- O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
 • 0035.-Sr. Novo, sobre reurbanització de l'Avinguda del Port.
  Expediente .- O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
 • 0036.-Sr. Novo, sobre treballs arqueològics en el Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000022-00 - Contestada
 • 0037.-Sr. Estellés, sobre seguretat en l'anell ciclista.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000053-00 - Contestada
 • 0038.-Sr. Estellés, sobre la segmentació de carrils Bus.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000053-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES.
 • 0039.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta si es va a fer alguna actuació en el carrer Doctor Bon, en el límit amb el terme municipal de Burjassot.
  Contestada
 • 0040.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta si es coneixen els terminis per a la represa de les obres del Parc Lineal en Benimamet.
  Contestada
 • 0041.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés pregunta sobre els 9.000 bons de l'EMT que de la nit al dia s'han retirat.
  Contestada
 • 0042.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta sobre una resposta que se li ha donat al seu Grup sobre l'ús de les bicicletes elèctriques, si poden utilitzar-se per personal alié a l'Ajuntament.
  Contestada


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI