Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
19-06-2020
Hora:
13:00
Òrgan:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
19/06/2020 COMISSIÓ HISENDA

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió de 25 de maig de 2020.
  Aprovat
 • ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
 • 0002.-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI O.A.M. PARCS I JARDINS.- Modificació del Capítol 6 del Pressupost de 2020.
  Expediente .- E-70110-2020-000015-00 - Aprovat
 • 0003.-GESTIÓ TRIBUTARIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis, exercici 2019.
  Expediente .- E-H4969-2019-000002-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI FINANCER.- Aprovació del projecte 'VALENCIA ENERGY EFFICIENT SOCIAL HOUSING', la seua repercussió en el Programa Anual d'Actuació, Inversió i Finançament d'AUMSA 2020 (PAIF 2020) i en els projectes dels futurs PAIF dels anys 2021-2025, i autorització a AUMSA per a la concertació d'un préstec destinat a la financiació parcial de l'esmentat projecte.
  Expediente .- E-05201-2020-000011-00 - Aprovat
 • 0005.-JURAT TRIBUTARI.- Comunicar al Ple de la Corporació la Memòria del Jurat Tributari corresponent a l'exercici 2019
  Expediente .- E-00408-2020-000068-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL.- Donar compte de l'informe de l'Interventor General Municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2019
  Expediente .- E-00407-2020-000006-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL.- Donar compte de l'informe d'Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals des del 15 de juny al 31 de desembre de 2019, amb càrrec al pressupost municipal de 2019.
  Expediente .- E-00407-2020-000007-00 - Quedar assabentat
 • SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÓRGANS
 • MOCIONS
 • 0008.-Moció que presenten el Sr. Fernando Giner Grima i la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Ciutadans, sobre ajudes al sector de la indumentària valenciana
  Expediente .- O-89CIU-2020-000176-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0009.-Moció que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre sol·licitud d'informe de l'Assessoria Jurídica Municipal, a la vista de la sentència número 319/18, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en relació amb el 'Reglament municipal sobre ús i normalització del valencià en el municipi de València'
  Expediente .- O-89CIU-2020-000176-00 - Rebutjat
 • 0010.-Moció que presenta el Sr. Vicente Montáñez Valenzuela, del Grup Vox, sobre ajudes de 80 milions d'euros a autònoms i empreses valencianes afectades Covid19
  Expediente .- O-89VOX-2020-000025-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES
 • 0011.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre execució pressupostària
  Expediente .- O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
 • 0012.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre fons social extraordinari
  Expediente .- O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
 • 0013.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre Bens Immobles (IBI)
  Expediente .- O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
 • 0014.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre ingressos del Pressupost Municipal
  Expediente .- O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
 • 0015.-Preguntes que presenta la Sra. María José Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa
  Expediente .- O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
 • 0016.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el projecte europeu "Match UP"
  Expediente .- O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
 • 0017.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre l'execució de l'estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat (EDUSI) Cabanyal- Canyameral
  Expediente .- O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
 • 0018.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre informació turística de temporada
  Expediente .- O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
 • 0019.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el pressupost de "Visit València"
  Expediente .- O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
 • 0020.-Preguntes que presenta la Sra. Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre "València Cuina Oberta 2020"
  Expediente .- O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
 • 0021.-Preguntes que presenta el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre actualització del pressupost municipal en el Servei de Comerç i Proveïment
  Expediente .- O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
 • 0022.-Preguntes que presenta el Sr. Carlos Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre acords del Consell de L'Horta
  Expediente .- O-89POP-2020-000055-00 - Contestada
 • 0023.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre l'aprovació del Decret d'aplicació de romanents de superàvit de 2019 al pressupost de 2020
  Expediente .- O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
 • 0024.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre els terminis per a les Inversions Financerament Sostenibles
  Expediente .- O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
 • 0025.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la liquidació definitiva de la participació en els ingressos de l'Estat, de l'IVA de desembre de 2017 incorporat a 2018
  Expediente .- O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
 • 0026.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre flexibilitzar la regla de despesa
  Expediente .- O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
 • 0027.-Pregunte que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadanos, sobre l'ampliació del compliment del període mitjà de pagament
  Expediente .- O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
 • 0028.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el programa Re-Activa
  Expediente .- O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
 • 0029.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre el saldo de Tresoreria
  Expediente .- O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
 • 0030.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la implantació del sistema integrat SAP
  Expediente .- O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
 • 0031.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la Taxa de taules i cadires
  Expediente .- O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
 • 0032.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la Taxa de cementeris i serveis fúnebres
  Expediente .- O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
 • 0033.-Preguntes que presenta el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació de l'Impost sobre Bens Immobles (IBI)
  Expediente .- O-89CIU-2020-000161-00 - Contestada
 • 0034.-Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació de terrasses d'hostaleria
  Expediente .- O-89CIU-2020-000163-00 - Contestada
 • 0035.-Preguntes que presenta el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Ciutadans, sobre el servei de Padró
  Expediente .- O-89CIU-2020-000163-00 - Contestada
 • 0035.-PRECS I PREGUNTES
 • (E)DESPATX EXTRAORDINARI
 • 0036(E).-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 4a Relació d'Expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2020
  Expediente .- E-05501-2020-000019-00 - Aprovat
 • 0037(E).-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 12a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Pressupost 2020 COVID-19
  Expediente .- E-05501-2020-000024-00 - Aprovat
 • 0038(E).-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- 13a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Pressupost 2020
  Expediente .- E-05501-2020-000023-00 - Aprovat
 • 0039(E).-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Convalidar la 11a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Pressupost 2020 COVID-19 (3a Alcaldia)
  Expediente .- E-05501-2020-000022-00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Convalidar la 14a modificació de crèdits extraordinaris del Pressupost 2020 COVID-19 Alcaldia
  Expediente .- E-05501-2020-000025-00 - Aprovat
(Informació publicada: 06/23/2020 01:45:20 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI