Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
24-07-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Aprobació de l'acta de la sessió anterior, de 26 de juny de 2012
 • 0002.-INTERVENCIÓ GENERAL Dóna compte al Ple sobre l'Informe de Compliment del Principi d'Estabilitat en l'exercici 2011 per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València, que no formen part del sector Administracions Públiques.
  Expediente .- E 05201 2012 000022 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-INTERVENCIÓ GENERAL Aprovació de la proposta del Plà Econòmic Financer 2013 de l'Ajuntament de València
  Expediente .- E 05201 2010 000014 00 - Aprovat
 • 0004.-INTERVENCIÓ GENERAL Dóna compte de l'Infome de l'Interventor General sobre l'execució del Pla d'Ajust, previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al perídode comprés del 30 de març al 30 de juny de 2012.
  Expediente .- E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-TRESORERIA Proposa donar compte de l'informe corresponent al segon trimestre de 2012, sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals, previst en els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol
  Expediente .- E 04906 2012 000010 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL Dóna compte de l'Acta de la Comissió Liquidadora del Patronat de Viviendes per a Funcionaris de l'Ajuntament de València.
  Aprovat
 • 0007.-VICEINTERVENCIÓ Donar compte de la Resolució de l'aprovació de la liquidació del Pressupost provisional de la Fundació Municipal de l'Escola de Jardineria i Paisatge habilitat per al mes de gener de 2012.
  Expediente .- E 05101 2012 000015 00 - Aprovat
 • 0008.-ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I CONTABLE Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de juny de 2012.
  Expediente .- E 04301 2012 000024 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-SERVEI ECONÒMIC I PRESSUPOSTÀRI Proposa aprovar la 5ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crédit i obligació
  Expediente .- E 05501 2012 000054 00 - Aprovat
 • 0010.-MOCIONS Moció que presenta la regidora Isabel Dolz Muñoz sobre "Abastiment d'energia elèctrica als llocs de venda del Paseig Marítim"
  Expediente .- E 05630 2012 000015 00 - Quedar assabentat
 • 0011.-MOCIONS Moció que presenta Pedro Miguel Sánchez Marco sobre "Deute Generalitat Valenciana"
  Expediente .- E 05630 2012 000016 00 - Rebutjat
 • 0012.-PREGUNTES Preguntes que formula el regidor Pedro Miguel Sánchez Marco sobre "Obres sense llicència en el carrer de la Costera, nº 2, 32"
  Expediente .- E 05630 2012 000017 00 -
 • 0013.-PREGUNTES Preguntes que formula el regidor Pedro Miguel Sánchez sobre "Llicències primera utilització"
  Expediente .- E 05630 2012 000018 00 -
 • 0014.-ANNEX.- Expedientes dels quals es dóna compte a la Comissió segons relacions adjuntes.


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI