Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
21-02-2019
Hora:
11:30
Òrgan:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 21 DE FEBRERO DE 2019

Ordre del dia

 • SECRETARIA.-
 • 0001.-Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 24 de gener de 2019.
  Aprovat
 • SERVICI DE PERSONAL.-
 • 0002.-Desestimació de sol·licitud d'autorització de compatibilitat pública per a activitat de professora associada a la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2018-000825-00 - Aprovat
 • 0003.-Reconeixement de compatibilitat per a activitat privada.
  Expediente .- E-01101-2019-000265-00 - Aprovat
 • 0004.-Desestimació de sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat privada.
  Expediente .- E-01101-2019-000258-00 - Aprovat
 • SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
 • MOCIONS.-
 • 0005.-Moció subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'la inclusió en l'oferta d'ocupació pública del 2018 de les jubilacions de policia del 2019 i accelerar el procés de seleció".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000043-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES.-
 • 0006.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "el nombre de treballadors adscrit a la Delegació de Benestar Social".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000037-00 - Contestada
 • 0007.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el nombre de personal temporal interí a l'Ajuntament de València".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000037-00 - Contestada
 • 0008.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'l'augment de treballadors en la plantilla de l'Ajuntament de València".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000037-00 - Contestada
 • 0009.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'l'augment o disminució de plantilla a l'Ajuntament de València".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000037-00 - Contestada
 • 0010.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'l'augment o disminució de la plantilla de policies locals a l'Ajuntament de València".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000037-00 - Contestada
 • 0011.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les previsions de personal a l'Ajuntament de València".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000037-00 - Contestada
 • 0012.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'els processos selectius de les ofertes d'ocupació pública".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000037-00 - Contestada
 • 0013.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament de València".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000037-00 - Contestada
 • 0014.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'el personal que compon el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament de València".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000037-00 - Contestada
 • 0015.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'les disciplines preventives del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament de Valencia".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000037-00 - Contestada
 • 0016.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Previsió de suplement de crèdit del capítol I exercici 2019".
  Expediente .- O-89POP-2019-000016-00 - Contestada
 • 0017.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Publicació actualitzada en intranet de les actes de les taules generals de negociació, comissió d'igualtat i comité de seguretat i salut"
  Expediente .- O-89POP-2019-000016-00 - Contestada
 • 0018.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Conceptes retributius de la plantilla municipal pendent del 2018".
  Expediente .- O-89POP-2019-000016-00 - Contestada
 • 0019.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Plantilles ocupades referenciades en la RPT anual i costos nòmines mesos de gener".
  Expediente .- O-89POP-2019-000016-00 - Contestada
 • 0020.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre 'Habilitació a la Casa Consistorial i Tabaquera d'espais perquè el personal puga realitzar les pauses obligatòries. Article 127 de l'acord laboral".
  Expediente .- O-89POP-2019-000016-00 - Contestada
 • 0021.-Pregunta susbscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre "Borsa de Treball de psicòlegs".
  Expediente .- O-89POP-2019-000016-00 - Contestada
 • 0021.-PRECS I PREGUNTES.-
 • (E)DESPATX EXTRAORDINARI.-
 • 0022(E).-Autorització de compatibilitat pública secundària de professora associada en el Departament de Psicología de la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2017-001894-00 - Aprovat
(Informació publicada: 02/21/2019 02:17:07 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI