Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
24-07-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • SECRETARIA.
 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 26 de juny de 2017.
  Aprovat
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
 • 0002.-Proposa donar compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 31 de maig del 2017, pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits del P.G.O.U. relativa a la Ximenera sítia en el carrer Xeraco núm. 13.
  Expediente .- E-03001-2016-000123-00 - Aprovat
 • 0003.-Proposa donar compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 31 de maig del 2017, pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del P.G.O.U. per a l'ampliació del Col·legi Públic 'Primer Marqués del Túria'.
  Expediente .- E-03001-2015-000180-00 - Aprovat
 • 0004.-Proposa aprovar definitivament la correcció d'errades relativa a l'article 7 de les Normes Urbanístiques del PRIM del Sector Patraix.
  Expediente .- E-03001-2017-000066-00 - Aprovat
 • 0005.-Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall en l'illa situada en l'Avinguda del Germans Maristes cantó amb el carrer General Urrutia.
  Expediente .- E-03001-2017-000029-00 - Aprovat
 • 0006.-Proposa aprovar provisionalment el Pla de Reforma Interior Modificatiu de la parcel·la delimitada per els carrers Miniaturista Meseguer i Rafael Tenes Escrich de Benimamet.
  Expediente .- E-03001-2009-000157-00 - Aprovat
 • 0007.-Proposa donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de juliol del 2017, relatiu al sotmetiment a informació pública de l'Estudi de Detall per a ordenació de volums en l'illa 6.3 del PRIM PATRAIX, cantó entre Av. José Roca Coll i carrer Pio XI.
  Expediente .- E-03001-2017-000058-00 - Quedar assabentat
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
 • 0008.-Proposa declarar la caducitat del Programa d'Actuació Integrada del Sector SUP T-4 'Benimaclet' i resoldre el Conveni Urbanístic subscrit amb la mercantil "URBEM, S.A.".
  Expediente .- E-03003-2017-000006-00 - Aprovat
 • 0009.-Proposa denegar la sol·licitud de suspensió temporal de l'execució del PAI Unitat d'Execució "D" del PRI de Benimamet.
  Expediente .- E-03001-2000-000043-00 - Aprovat
 • 0010.-Proposa aprovar la cessió de la condició d'agent urbanitzador del Programa per al desenvolupament de l'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució del Sector de sòl urbà 'Avinguda Malva-rosa' a favor de la Mercantil "Luis Martínez Benito, S.A.".
  Expediente .- E-03001-2001-000204-00 - Aprovat
 • OBRES D'INFRAESTRUCTURA.
 • 0011.-Poposa prorrogar el termini d'execució de les obres d'urbanització Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució 'Palleter".
  Expediente .- E-03301-2006-000113-00 - Aprovat
 • MOCIONS.
 • 0012.-Sr. Novo, sobre convenis en Col·legis Oficials professionals per a la tramitació de llicències.
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Rebutjat
 • 0013.-Sr. Estellés, sobre normalització de la mobilitat de bicicletes en el Passeig Marítim.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000168-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0014.-Sr. Estellés, sobre els nous semàfors en ambre per a vianants.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000168-00 - Rebutjat
 • 0015.-Sr. Estellés, sobre convenis amb Col·legis Professionals per a agilitzar llicències.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000168-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES.
 • 0016.-Sr. Mendoza, sobre el Servici "PORTA A PORTA" EMT.
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0017.-Sr. Mendoza, sobre el Congrés Mundial de la Bici.
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0018.-Sr. Mendoza, sobre neteja carrils bici.
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0019.-Sr. Mendoza, sobre obres carril bici Sant Vicent/ Plaça d'Espanya/Sant Agustí.
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0020.-Sr. Mendoza, sobre carril bici per Ferran el Catòlic.
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0021.-Sr. Mendoza, sobre marquesines en la Plaça de Tetuan.
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0022.-Sr. Mendoza, sobre peatonalizació de la Plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0023.-Sr. Mendoza, sobre ralentitzat de tràfic.
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0024.-Sr. Mendoza, sobre carril Bus nocturn.
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0025.-Sr. Novo, sobre actuacions judicials del tripartit en les ocupacions del Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0026.-Sr. Novo, sobre ajudes Patrimoni Rural Protegit (2).
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0027.-Sr. Novo, sobre calçades de llambordes en el barri del Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0028.-Sr. Novo, sobre cessió de solars a entitats (2).
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0029.-Sr. Novo, sobre expropiació Alqueria de Falcó.
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0030.-Sr. Novo, sobre futur del solar de Jesuïtes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0031.-Sr. Novo, sobre immoble Casa del Rellotger.
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0032.-Sr. Novo, sobre llicència d'obres Hotel Avinguda Aragó.
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0033.-Sr. Novo, sobre macrorrecinte per a concerts i festivals en la ZAL.
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0034.-Sr. Novo, sobre negociacions Ajuntament i empresa IGSA.
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0035.-Sr. Novo, sobre Pla Especial de la ZAL (2).
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0036.-Sr. Novo, sobre plecs Projecte reordenació Plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0037.-Sr. Novo, sobre projecte participatiu per al PAI de Benimaclet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0038.-Sr. Novo, sobre regulació de l'ús d'apartaments turístics (2).
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0039.-Sr. Novo, sobre regularització de concessions de les Platges del Cabanyal-Malvarrosa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0040.-Sr. Novo, sobre titularitat Estacioneta de Natzaret (2).
  Expediente .- O-89POP-2017-000053-00 - Contestada
 • 0041.-Sr. Estellés, sobre el nou projecte per al PAI Benimaclet Este.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
 • 0042.-Sr. Estellés, sobre la rehabilitació del Palau Del Temple.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
 • 0043.-Sr. Estellés, sobre l'estat dels rastells de carrer Serrà.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
 • 0044.-Sr. Estellés, sobre la potestat de denunciar els apartaments turístics il·legals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
 • 0045.-Sr. Estellés, sobre la ruta escolar segura del Col·legi Dominics.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
 • 0046.-Sr. Estellés, sobre la demolició del Casino Pinzón.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
 • 0047.-Sr. Estellés, sobre els equipaments en els solars dels carrers Blasco Ibáñez, Francesc Eiximenis i Vidal Canelles.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
 • 0048.-Sr. Estellés, sobre el conveni entre l'Ajuntament i l'empresa Expogrupo.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
 • 0049.-Sr. Estellés, sobre la presentació proposada per a l'ampliació del Botànic.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
 • 0050.-Sr. Estellés, sobre el PAI de Velluters.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
 • 0051.-Sr. Estellés, sobre l'anunci del pla per a ús provisional de solars urbans.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
 • 0052.-Sr. Estellés, sobre el "Festival della Città Metropolitana Napoli".
  Expediente .- O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
 • 0053.-Sr. Estellés, sobre accidents de bicicleta amb vianant en la ciutat de València i campanyes
  Expediente .- O-89CIU-2017-000150-00 - Contestada
 • 0054.-Sr. Estellés, sobre dades de qualitat de servei de línies d'EMT i dades en el Portal de Transparència d'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000150-00 - Contestada
 • 0055.-Sr. Estellés, sobre les condicions de circulació i seguretat de les bicicletes en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000150-00 - Contestada
 • 0056.-Sr. Estellés, sobre la circulació de bicicletes en el Passeig Marítim.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000150-00 - Contestada
 • 0057.-Sr. Estellés, sobre els semàfors ambre de vianants en els carrers Pintor Maella i Xiva.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000150-00 - Contestada
 • 0058.-Sr. Estellés, sobre dades viatge del Regidor Delegat de Mobilitat Sostenible a Holanda.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
 • 0059.-Sr. Estellés, sobre proposta perquè els Taxi puguen agafar o deixar viatgers només en les cantons.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
 • 0060.-Sr. Estellés, sobre senyals de "Preferencia Ciclista" incloses en el pròxim catàleg de senyals del Ministeri.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000149-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES.
 • 0061.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta si es va a buscar algun consens per la Delegació de Mobilitat sobre la prohibició d'aparcament nocturn en el carril bus, a la vista de les enquestes aparegudes en les que es posa de manifest que la ciutadania majoritàriament rebutja esta mesura.
  Contestada
 • 0062.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta si el Delegat de Mobilitat rebrà a Víctor Pérez, que és el President de FOTUR.
  Contestada
 • 0063.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Estellés prega que se li informe quins proveïdors que van actuar de forma gratuïta en la Bicifest i quins servicis van prestar.
  Quedar assabentat
 • 0064.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Novo prega que s'emeta un informe jurídic sobre la possibilitat de mantindre el Conveni de visat de garantia urbanística amb el Col·legi d'Arquitectes, perquè entén que dotaria a esta actuació de major objectivitat que si ho fera una empresa privada.
  Quedar assabentat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI