Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
17-11-2015
Hora:
09:00
Òrgan:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • SECRETARIA.
 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 26 d'octubre de 2015.
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
 • 0002.-Proposa aprovar la modificació de l'Estudi de Detall en Avinguda de les Gavines nº 177, El Perellonet.
  Expediente .- E-03001-2014-000111-00 -
 • 0003.-Proposa corregir l'error material en l'estudi de Detall del Bloc delimitat pels carrers Avda. Maestro Rodrigo, C/ Luis Buñuel, C/ Rafael Alberti i C/ Jorge Comín.
  Expediente .- E-03001-2014-000070-00 -
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
 • 0004.-Proposa denegar la solicitud de resolució del Programa d'Actuació Integrada "Músico Chapí" presentada per Firmus, S.L.
  Expediente .- E-03001-2000-000287-00 -
 • 0005.-Proposa resoldre la adjudicació del PAI "Río Bidasoa-Juan Piñol" i acordar la seua gestió directa.
  Expediente .- E-03003-2015-000012-00 -
 • 0006.-Propone aprovar la suspensió temporal de l'execució PAI U.E. B "Benimamet".
  Expediente .- E-03001-1999-000540-00 -
 • SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
 • 0007.-Proposa aprovar el Text Refós del Projecte de Reparcel·lació del Programa d'Actuació Aïllada en carrer Corretgeria, 11 i 13 i Tapineria, 26, 28 i 30.
  Expediente .- E-03502-2007-000222-00 -
 • MOCIONS DELS SRES. REGIDORS.
 • 0008.-Sr. Novo, sobre obertura del carrer Dr. Chiarri.
  Expediente .- O-89POP-2015-000007-00 -
 • 0009.-Sr. Novo, sobre projecte "Millora de la seguretat viària Carrera del Riu en Pinedo”.
  Expediente .- O-89POP-2015-000007-00 -
 • 0010.-Sr. Novo, sobre urbanització del carrer Dr. Oloriz.
  Expediente .- O-89POP-2015-000007-00 -
 • 0011.-Sr. Estellés, sobre la Inspecció Técnica d'Edificis.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000041-00 -
 • PREGUNTES.
 • 0012.-Sr. Grau, sobre redacció del Projecte del Poliesportiu en Naves Demetrio Ribes.
  Expediente .- O-89POP-2015-000007-00 -
 • 0013.-Sr. Estellés, sobre Alqueria dels Tronaes i el patrimoni rural de València.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000038-00 -
 • 0014.-Sr. Estellés, sobre solar en carrer Segona República Espanyola amb Doctor Pérez Feliu.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000038-00 -
 • 0015.-Sr. Estellés, sobre llicència obres Palau del Temple.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000038-00 -
 • 0016.-Sr. Estellés, sobre rehabilitació de Sant Vicent de la Roqueta.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000038-00 -
 • 0017.-Sr. Estellés, sobre doble sentit en la avinguda del Baró de Càrcer.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000038-00 -
 • 0018.-Sr. Estellés, sobre Parc Lineal de Benimamet.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000038-00 -
 • 0019.-Sr. Estellés, sobre El Setrill en el parc de Marxalenes.
  Expediente .- O-89CIU-2015-000038-00 -
 • 0020.-Sr. Mendoza, sobre el túnel de les grans vies.
  Expediente .- O-89POP-2015-000007-00 -
 • 0021.-Sr. Mendoza, sobre aparcament en Plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2015-000007-00 -
 • 0022.-Sr. Mendoza, sobre Taula de la Mobilitat.
  Expediente .- O-89POP-2015-000007-00 -
 • 0023.-Sr. Mendoza, sobre ORA.
  Expediente .- O-89POP-2015-000007-00 -
 • 0024.-Sr. Novo, sobr el futur de la ZAL.
  Expediente .- O-89POP-2015-000007-00 -
 • 0025.-Sr. Novo, sobre el PAI “Entrada Sant Pau”.
  Expediente .- O-89POP-2015-000007-00 -
 • 0026.-Sr. Novo, sobre urbanització del PAI del Grau.
  Expediente .- O-89POP-2015-000007-00 -
 • 0027.-Sr. Novo, sobre Projecte d'Urbanització del Carrer Pintor Genaro Lahuerta i Volta del Rossinyol.
  Expediente .- O-89POP-2015-000007-00 -
 • 0028.-Sr. Novo, sobre inici de les obres del Parc de Benimamet.
  Expediente .- O-89POP-2015-000007-00 -
 • 0029.-Sr. Novo, sobre actuacions urbanístiques en Sant Marcel·lí
  Expediente .- O-89POP-2015-000007-00 -
 • 0030.-Sr. Novo, sobre voreres en Amparo Iturbi cantó Sant Vicent.
  Expediente .- O-89POP-2015-000007-00 -
 • PRECS I PREGUNTES.


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI