Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
21-04-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • SECRETARIA.
 • 0001.-Lectura i aprovació, si ès el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 27 de març de 2017.
  Aprovat
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
 • 0002.-Proposa donar compte de l'Acord de la Comisió Territorial d'Urbanisme de 27 de març de 2017, pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del Pla de Reforma Interior 'Alquería La Ponsa-Fuster'.
  Expediente .- E-03001-2013-000058-00 - Aprovat
 • 0003.-Proposa inadmetre a tràmit el recurs de reposició interposat contra la Modificació Puntual del PGOU de València 'Centre de Salut en Carrera Malilla-Bernat Descoll'.
  Expediente .- E-03001-2015-000210-00 - Aprovat
 • 0004.-Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetiment a informació pública del Pla de Reforma Interir de la parcel·la delimitada per els carrers Miniaturista Meseguer i Rafael Tenes Escrich.
  Expediente .- E-03001-2009-000157-00 - Aprovat
 • 0005.-Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU de València relativa al canvi d'ús de l'edifici situat en la C/ Antiga Senda de Senent, nº 4.
  Expediente .- E-03001-2016-000159-00 - Aprovat
 • MOCIONS.
 • 0006.-Sr. Estellés, sobre millora de punts d'accés-eixida a l'entorn de l'estació Joaquín Sorolla per al sector del taxi.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000068-00 - Rebutjat
 • 0007.-Sr. Mendoza, sobre prohibició de l'estacionament en el carril bus.
  Expediente .- O-89POP-2017-000027-00 - Rebutjat
 • 0008.-Sr. Estellés, sobre aparcament nocturn en el carril Bus.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000088-00 - Rebutjat
 • 0009.-Sr. Novo, sobre execució zona de Sistema Local d'Espais Lliures en el barri de Beteró.
  Expediente .- O-89POP-2017-000027-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES.
 • 0010.-Sr. Mendoza, sobe l'ús de les bicicletes elèctriques.
  Expediente .- O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
 • 0011.-Sr. Mendoza, sobre prohibició estacionament carril bus nocturn.
  Expediente .- O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
 • 0012.-Sr. Mendoza, sobre contractació Coordinador Agència Municipal de la Bicicleta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
 • 0013.-Sr. Mendoza, sobre proyecte Plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
 • 0014.-Sr. Mendoza, sobre Parquing Plaça Bruixes-Mercat Central.
  Expediente .- O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
 • 0015.-Sr. Mendoza, sobre ampliació de les voreres en el carrer Sant Vicent.
  Expediente .- O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
 • 0016.-Sr. Estellés, sobre contractes menors en la Delegació de Mobilitat Sostenible.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000074-00 - Contestada
 • 0017.-Sr. Estellés, sobre projectes de carrils bici dels pressupostos participatius 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000074-00 - Contestada
 • 0018.-Sr. Estellés, sobre l'Agència Municipal de la Bicicleta.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000074-00 - Contestada
 • 0019.-Sr. Estellés, sobre l'actuació del Regidor Delegat de Mobilitat Sostenible en la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000074-00 - Contestada
 • 0020.-Sr. Estellés, sobre la prohibició d'aparcar en el carril bus nocturn.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000074-00 - Contestada
 • 0021.-Sr. Estellés, sobre la futura ampliació del Botànic.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000074-00 - Contestada
 • 0022.-Sr. Novo, sobre el cost del projecte Avingudes Pérez Galdós i Giorgeta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
 • 0023.-Sr. Novo, sobre Ordenança d'Ocupació del Domini Públic Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
 • 0024.-Sr. Novo, sobre projecte Baixar el carril bici de l'Avinguda del Port a la calçada.
  Expediente .- O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
 • 0025.-Sr. Novo, sobre tramitació projecte Parc Lineal de Benimamet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
 • 0026.-Sr. Novo, sobre vivendes d'AUMSA.
  Expediente .- O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
 • 0027.-Sr. Novo, sobre reurbanització de l'Avinguda del Port (2).
  Expediente .- O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
 • 0028.-Sr. Novo, sobre Projecte d'Acord Específic per a Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
 • 0029.-Sr. Novo, sobre terminis de l'Acord Ajuntament-APV per a Natzaret (2).
  Expediente .- O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
 • 0030.-Sr. Novo, sobre ocupacions il·legals en el Cabanyal (2).
  Expediente .- O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
 • 0031.-Sr. Novo, sobre modificació projecte urbanització Genaro Lahuerta i Volta del Rossinyol.
  Expediente .- O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
 • 0032.-Sr. Novo, sobre llicències àmbit Cabanyal-Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
 • 0033.-Sr. Novo, sobre conveni en la Universitat de València per a l'ampliació del Jardí Botànic.
  Expediente .- O-89POP-2017-000027-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES.
 • 0034.-El Sr. Novo pregunta si es va a executar immediatament el projecte d'eliminació de les passarel·les de l'Av. del Cid i si el seu Grup pot tindre accés a consultar el projecte tècnic.
  Contestada


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI