Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
12-11-2015
Hora:
12:00
Òrgan:
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 22 d'octubre de 2015.
  Aprovat
 • MOCIONS
 • 0002.-Moció que presenta la Sra. Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, relativa a "Adequació de la informació del portal de transparència a la normativa".
  Expediente .- O-89POP-2015-000008-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0003.-Moció que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relativa a "Vehicles elèctrics en el nou rènting de la Policia Local".
  Expediente .- O-89POP-2015-000008-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES
 • 0004.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Moció d'Impuls a la transparència, el dret d'accés a la informació i la participació ciutadana en l'Ajuntament de València".
  Expediente .- O-89CIU-2015-000032-00 - Contestada
 • 0005.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre la seguretat de dades personals de la ciutadania".
  Expediente .- O-89CIU-2015-000032-00 - Contestada
 • 0006.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Sobre el Reglament de Participació Ciutadana i les Juntes Municipals de Districte".
  Expediente .- O-89CIU-2015-000032-00 - Contestada
 • 0007.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Tràmits dels ciutadans a través de la web municipal".
  Expediente .- O-89CIU-2015-000032-00 - Contestada
 • 0008.-Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a "Dades resultats Halloween".
  Expediente .- O-89POP-2015-000008-00 - Contestada
 • 0009.-Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a "Reforç Cabanyal".
  Expediente .- O-89POP-2015-000008-00 - Contestada
 • 0010.-Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a "Reforç zones de botelló".
  Expediente .- O-89POP-2015-000008-00 - Contestada
 • 0011.-Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a "Reforç agents sala 092 de la Policia Local. Reforç torn nit inspectors".
  Expediente .- O-89POP-2015-000008-00 - Contestada
 • 0012.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, relatives a "Jornada de Transparència i Participació per a municipis de més de 50.000 habitants".
  Expediente .- O-89POP-2015-000008-00 - Contestada
 • 0013.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, relatives a "Juntes de Districte".
  Expediente .- O-89POP-2015-000008-00 - Contestada
 • 0014.-Preguntas que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, relatives a "Cursos de formació alcaldes pedanis".
  Expediente .- O-89POP-2015-000008-00 - Contestada
 • 0015.-Preguntas que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a "Molèsties per botelló en C/ Antonio Suárez".
  Expediente .- O-89POP-2015-000008-00 - Contestada
 • 0016.-Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, relatives a "Reducció de l'import del Pla d'Inversions Financerament Sostenibles per a pedanies".
  Expediente .- E-89POP-2015-000052-00 - Sobre la mesa
 • PRECS I PREGUNTES


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI