Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
13-11-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN 13 DE NOVIEMBRE DE 2017

Ordre del dia

 • SECRETARIA.
 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 23 d'octubre de 2017.
  Aprovat
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
 • 0002.-Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Pla Parcial "Benicalap Nord, Illa 13.2".
  Expediente .- E-03001-2017-000037-00 - Aprovat
 • SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.
 • 0003.-Proposa donar compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 29 de setembre del 2017 d'aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla Especial de Reforma Interior del Barri del Carme, qualificació dotacional de la Plaça Tavernes de Valldigna núm. 4.
  Expediente .- E-03502-2016-000023-00 - Quedar assabentat
 • SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE.
 • 0004.-Proposa aprovar el Conveni de Col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament de València per a l adhesió d'este municipi a la Autoritat del Transport Metropolita de València.
  Expediente .- E-01801-2017-003045-00 - Aprovat
 • MOCIONS.
 • 0005.-Sr. Mendoza, sobre migració tramitació expedients a PIAE en l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2017-000088-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0006.-Sr. Mendoza, sobre obres plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000088-00 - Rebutjat
 • 0007.-Sr. Estellés, sobre solucions davant de les queixes i problemes ocasionats per la reordenació de la circulació en Ciutat Vella en els barris del Carme, el Pilar i el Mercat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000240-00 - Rebutjat
 • 0008.-Sr. Estellés, sobre la seguretat viària en l'entorn Col·legi Nostra Senyora dels Desamparados de Natzaret.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000240-00 - Rebutjat
 • 0009.-Sr. Estellés, sobre actuacions en matèria d'accessibilitat universal en infraestructures de transport en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000240-00 - Rebutjat
 • 0010.-Sr. Estellés, sobre reunions i solucions als problemes derivats de la prohibició de l'aparcament nocturn en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000240-00 - Rebutjat
 • 0011.-Sr. Novo, sobre urbanització i connexió de les Places de la Reina, Bruges, Ajuntament i Sant Agustí.
  Expediente .- O-89POP-2017-000088-00 - Rebutjat
 • 0012.-Sr. Novo, sobre migració tramitació expedients a PIAE en AUMSA.
  Expediente .- O-89POP-2017-000088-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES.
 • 0013.-Sr. Estellés sobre Plans 2018 per a l'aparcament en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0014.-Sr. Estellés, sobre la gestió de la delegació de mobilitat en 2017 en l'àmbit ciclista.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0015.-Sr. Estellés, sobre dades d'intensitat del tràfic en carrers de la ciutat de València (reiteració).
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0016.-Sr. Estellés, sobre l'última pacificació del tràfic en Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0017.-Sr. Estellés, sobre el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0018.-Sr. Estellés, sobre l'Alqueria del Moro.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0019.-Sr. Estellés, sobre la recepció del Parc Sud de Malilla.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0020.-Sr. Estellés, sobre el Centre de Salut de Malilla.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0021.-Sr. Estellés, sobre la millora en l'accessibilitat de l'espai urbà.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0022.-Sr. Estellés, sobre les subhastes d'immobles de Pla Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0023.-Sr. Estellés, sobre la intervenció en Plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0024.-Sr. Estellés, sobre Poble Nou.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0025.-Sr. Estellés, sobre resum i balanç pendent de la setmana de la Mobilitat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0026.-Sr. Estellés, sobre decisió definitiva amb Baró de Càrcer i preguntes concretes respecte d'això.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0027.-Sr. Estellés, sobre actuacions a realitzar en el túnel de les Grans Vies.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0028.-Sr. Estellés, sobre dades sobre el servici diari d'EMT, cotxes suprimits per falta de personal i material.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0029.-Sr. Estellés, sobre contractacions en l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0030.-Sr. Estellés, sobre accés tancat al Mercat Central per tall del carrer la Pau.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0031.-Sr. Estellés, sobre accés rodat prohibit als voltants del Palau del Marqués de Dosaigües.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0032.-Sr. Estellés, sobre dispositiu especial dia dels difunts en EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0033.-Sr. Estellés, sobre actuacions davant dels embossos de tràfic a València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0034.-Sr. Estellés, sobre polítiques a València a favor del foment vehicle elèctric.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0035.-Sr. Estellés, sobre servici de motosharing a València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0036.-Sr. Estellés, sobre wifi gratis en els autobusos d'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0037.-Sr. Estellés, sobre actuacions sobre parades d'EMT inaccessibles abans de la finalització del termini legal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000223-00 - Contestada
 • 0038.-Sr. Mendoza, sobre parades de taxis. Obres plaça de la Reina
  Expediente .- O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
 • 0039.-Sr. Mendoza, sobre zones de càrrega i descàrrega. Obres plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
 • 0040.-Sr. Mendoza, sobre desviació vehicles en el carrer Poeta Querol. Obres plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
 • 0041.-Sr. Mendoza, sobre eliminació d'aparcament. Obres plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
 • 0042.-Sr. Mendoza, sobre desviació d'autobusos pel carrer Poeta Querol. Obres plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
 • 0043.-Sr. Mendoza, sobre Bus Turístic. Obres plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
 • 0044.-Sr. Mendoza, sobre comerços. Obres plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
 • 0045.-Sr. Mendoza, sobre edificis protegits. Obres plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
 • 0046.-Sr. Novo, sobrte actuació urbanística per a la connexió dels carrers Baeza i Agustín Lara.
  Expediente .- O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
 • 0047.-Sr. Novo, sobre ampliació termini ajudes al patrimoni rural protegit.
  Expediente .- O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
 • 0048.-Sr. Novo, sobre finalització de la urbanització del carrer José Andreu Alabarta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
 • 0049.-Sr. Novo, sobre immoble plaça Dr. Llorenç de la Flor, 2.
  Expediente .- O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
 • 0050.-Sr. Novo, sobre mur de tancament de Moyresa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
 • 0051.-Sr. Novo, sobre peatonalització plaça Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
 • 0052.-Sr. Novo, sobre procés de participació en la reurbanització plaça de Sant Agustí (2).
  Expediente .- O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
 • 0053.-Sr. Novo, sobre Projecte d'Acord Específic per a l'ordenació del Pla Especial Natzaret Este.
  Expediente .- O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
 • 0054.-Sr. Novo, sobre situació del projecte de remodelació del carrer Martínez Ferrando.
  Expediente .- O-89POP-2017-000088-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES.
 • 0055.-En la sessió ordinària de la Comissió de data 25 de setembre del 2017, en el punt de precs i preguntes, el Sr. Mendoza va preguntar, en el marc de l'adhesió de València a la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta, si va a prestar-se el servici de Biciregistro, que oferix gratuïtament esta associació dins de les seues prestacions pel pagament anual que es fa a la mateixa, responent el Sr. Grezzi que es contestarà per escrit.
  Contestada
 • 0056.-En la sessió ordinària de la Comissió de data 23 d'octubre del 2017, en el punt 10 de l'orde del dia relatiu a la moció presentada pel Sr. Estellés sobre pacificació del tràfic en El Camí de Moncada a Carpesa, els Srs. Mendoza i Estellés van sol·licitar que s'entregara als seus respectius Grups Municipals la comunicació realitzada a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, còpia de la qual els entrega el Sr. Grezzi.
  Contestada
 • 0057.-En la sessió ordinària de la Comissió de data 23 d'octubre del 2017, en el punt de precs i preguntes, el Sr. Novo va pregar que s'informara sobre l'estat de tramitació d'una moció presentada per ell i aprovada en la sessió de la Comissió de 22 de maig passat, relativa a l'adequació i reculada de la tanca en l'Avinguda del Tarongers cantó amb el carrer Faust Elio.
  Quedar assabentat
(Informació publicada: 01/12/2018 10:32:25 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI