Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
25-09-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Ordre del dia

 • SECRETARIA.
 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió anterior de data 27 de juliol de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-Dóna compte del canvi de vocal suplent representant del Grup Municipal València en Comú.
  Expediente .- O-05651-2017-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-Dóna compte dels dictàmenes emesos per la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics en sessiò de 13 de setembre de 2017.
  Expediente .- E-05692-2017-000004-00 - Quedar assabentat
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI D'ASESORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.
 • 0004.-Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per Ecyser Mediterráneo, SLU, contra l'acord plenari de 25 de maig de 2017, per mitjà del que es resol l'adjudicació del PAI "Castellar-Benicasim".
  Expediente .- E-03003-2016-000020-00 - Aprovat
 • 0005.-Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per Urbanas Coval, S.L., contra acord plenari de 27 de juliol del 2017, per mitjà del que es va acordar denegar la sol·licitud de suspensió temporal de l'execució del PAI de la Unitat d'Execució 'Benimamet D'.
  Expediente .- E-03001-2000-000043-00 - Aprovat
 • DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA. SERVICI DE PLANEJAMENT.
 • 0006.-Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall per a l'ordenació de volums en l'illa 6.3 del Pla de Reforma Interior Modificatiu de Patraix, situada en la cantonada entre l'Av. José Roca Coll i el C/ Pío XI.
  Expediente .- E-03001-2017-000058-00 - Aprovat
 • 0007.-Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector PRR-6 Malilla Nord "Centre Sociocultural en parcel·la M-14.2".
  Expediente .- E-03001-2017-000016-00 - Aprovat
 • 0008.-Propone aprovar provisionalmente la Modificació Puntual del Pla Especial "Nou Campus".
  Expediente .- E-03001-2016-000153-00 - Aprovat
 • 0009.-Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del PGOU respecte al Ben de Rellevància Local denominat 'La Ceramo'.
  Expediente .- E-03001-2015-000177-00 - Aprovat
 • 0010.-Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla Especial "Usos illa de cases Primat Reig"
  Expediente .- E-03001-2017-000010-00 - Aprovat
 • SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.
 • 0011.-Proposa revocar la delegació de la facultat expropiatòria a favor de la Conselleria de Territori i Habitatge en relació amb els Projectes d'expropiació 5.01 obertura Nord Bulevard Sant Pedro i 5.02 Obertura Sud Bulevard Sant Pedro.
  Expediente .- E-03103-2017-000044-00 - Aprovat
 • MOCIONS.
 • 0012.-Sr. Mendoza, sobre remodelació línies EMT.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Rebutjat
 • 0013.-Sra. Picó, sobre proposta de la estació del pont de fusta com bé de rellevància local.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000190-00 - Contestada
 • 0014.-Els Srs. Estellés i Giner, sobre criteris d'ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) en la ciutat de València i la seua inclusió en la revisió de l'Ordenança de Circulació i en el Pla de Seguretat Vial.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000191-00 - Rebutjat
 • 0015.-Sr. Estellés, sobre la divulgació de l'informe d'avaluació de l'edifici.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000193-00 - Contestada
 • 0016.-Sr. Novo, sobre impuls i execució dels planejament aprovats en el Parc Central i Marina Real.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Rebutjat
 • 0017.-Sr. Estellés, sobre democratització de les futures modificacions de la XARXA d'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000193-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES.
 • 0018.-Sr. Mendoza, sobre autorització municipal Marquesines en la Plaça de Tetuan.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0019.-Sr. Mendoza, sobre queixes bono 'amb tu'.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0020.-Sr. Mendoza, sobre us de les 12 bicicletes municipals.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0021.-Sr. Mendoza, sobre cost Setmana Europea de la Mobilitat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0022.-Sr. Mendoza, sobre obres Plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0023.-Sr. Mendoza, sobre pàrquing de Bruixes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0024.-Sr. Estellés, sobre la catalogació de béns immobles.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0025.-Sr. Estellés, sobre execució de les places.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0026.-Sr. Estellés, sobre pont de Sant Josep.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0027.-Sr. Estellés, sobre el Parc Central.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0028.-Sr. Estellés, sobre el compliment de la moció presentada per l'equip de govern per a garantir el dret a la vivenda en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0029.-Sr. Estellés, sobre inversions en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0030.-Sr. Estellés, sobre el pla de desenrotllament de la ZAL.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0031.-Sr. Estellés, sobre les polítiques de vivenda social.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0032.-Sr. Estellés, sobre les ocupacions il·legals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0033.-Sr. Estellés, sobre les obres en el carrer Doctor Oloriz.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0034.-Sr. Estellés, sobre la reurbanització de la plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0035.-Sr. Estellés, sobre els PAI's pendents de desenrotllar.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0036.-Sr. Estellés, sobre el possible doble sentit definitiu de Baró de Càrcer.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0037.-Sr. Estellés, sobre el pròxim canvi de línies de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0038.-Sr. Estellés, sobre problemes amb els elements segregadores del tràfic
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0039.-Sr. Estellés, sobre talls de tràfic en la Plaça de l'Ajuntament durant el mes de setembre.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0040.-Sr. Estellés, sobre aparcament "no garantizado" en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0041.-Sr. Estellés, sobre el procés de revisió de l'ordenança de circulació.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0042.-Sr. Estellés, sobre reunions del regidor delegat de Mobilitat amb hostalers i sector de l'oci nocturn.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0043.-Sr. Estellés, sobre desembarcament de bicicletes "chinas" OFO.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0044.-Sr. Estellés, sobre obres executant-se a València en el mes de setembre.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0045.-Sr. Estellés, sobre reducció de la velocitat en la CV-500.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0046.-Sr. Estellés, sobre informe de FACUA sobre el bono de l'autobús a València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0047.-Sr. Estellés, sobre obres en la V-30 i repercussió en la ciutat de València i dispositius de control de tràfic després de la volta de vacacions.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0048.-Sr. Estellés, sobre campanyes d'ús segur de la bicicleta i agència de la bicicleta.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0049.-Sr. Estellés, sobre obres del Parc Lineal de Benimàmet.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000177-00 - Contestada
 • 0050.-Sr. Novo, sobre accés a expedients administratius.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0051.-Sr. Novo, sobre acord de recuperació anticipada dels Docks.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0052.-Sr. Novo, sobre adquisició de l'immoble Plaça Tavernes de Valldigna 4.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0053.-Sr. Novo, sobre ajudes al patrimoni rural protegit.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0054.-Sr. Novo, sobre ferralleries en el Cabanyal-Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0055.-Sr. Novo, sobre contracte d'assessorament i mediació d'execucions hipotecàries i lloguer.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0056.-Sr. Novo, sobre contracte d'assessorament, mediació i intermediació per a persones en risc d'exclusió social.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0057.-Sr. Novo, sobre execució pressupost vivenda.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0058.-Sr. Novo, sobre estudi de viabilitat del projecte participatiu del PAI de Benimaclet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0059.-Sr. Novo, sobre informe d'avaluació d'edificis.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0060.-Sr. Novo, sobre modificació del PEPRI del Barri del Carme.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0061.-Sr. Novo, sobre Programa de Foment de Rehabilitació i Conservació de Patrimoni Històric.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0062.-Sr. Novo, sobre projecte de reforma Avingudes de Pérez Galdós - Giorgeta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0063.-Sr. Novo, sobre situació de l'antic Alameda Palace.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0064.-Sr. Novo, sobre solar carrer Germans Rivas en Nou Moles.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0065.-Sr. Novo, sobre trasllat edificabilitat de Tabaquera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • 0066.-Sr. Novo, sobre vivendes per a lloguer social.
  Expediente .- O-89POP-2017-000068-00 - Contestada
 • CONTESTACIONS A PRECS.
 • 0067.-Resposta al prec formulat in voce en la sessió de la Comissió de 24 de juliol del 2017 pel Sr. Novo Belenguer en relació amb la moció sobre "convenis amb els col·legis oficials professionals per a la tramitació de llicències".
  Expediente .- E-00406-2017-000008-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES.
 • 0068.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza prega que, d'ací a la Setmana de la Mobilitat, no s'incloguen concerts de música que, a més de tindre molt poca afluència, es realitzen en un horari laboral que afecta negativament els treballadors de l'entorn.
  Quedar assabentat
 • 0069.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta, en el marc de l'adhesió de València a la Xarxa de ciutats per la bicicleta, si va a prestar-se el servici de Biciregistro, que oferix gratuïtament esta associació dins de les seues prestacions dins del pagament anual que es fa a la mateixa.
  Contestada
 • 0070.-En l'apartat de Precs i Preguntes, el Sr. Mendoza pregunta si el Delegat de Mobilitat rebrà a FOTUR i li va a permetre que aporte les dades econòmiques sobre la incidència negativa que ha tingut per a l'ocupació en la ciutat la prohibició d'estacionament nocturn en el carril bici.
  Contestada


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI