Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
22-05-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de 24 d'abril de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-JURAT TRIBUTARI Proposa aprovar inicialment la Modificació del Reglament Orgànic del Jurat Tributari i de nomenament d' Òrgans Unipersonals.
  Expediente .- E 00408 2012 000158 00 - Aprovat
 • 0003.-VICEINTERVENCIÓ Proposa aprovar la primera modificació de crèdits del pressupost 2012, per incorporació de romanent líquid de Tresoreria de 2011, de l'Organisme autònom consell Agrari Municipal de València.
  Expediente .- E 05101 2012 000012 00 - Aprovat
 • 0004.-Proposa aprovar la segona modificació de crèdit del Pressupost de 2012, per suplement de crèdit finançada amb romanent de Tresoreria de l'Organisme Autònom Fundació Deportiva Municipal.
  Expediente .- E 05101 2012 000013 00 - Aprovat
 • 0005.-Es proposa desestimar les esmenes presentades i aprovar inicialment la modificació del contingut de diversos articles del Reglament de Participació Ciutadana i la resta d'extrems continguts en la proposta
  Expediente .- E 02301 2012 000093 00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI ECONOMIC FINANCER Proposa aprovar la 2ª Modificació de crédits extraordinaris i suplements de crédits Pressupost 2012
  Expediente .- E 05501 2012 000033 00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI ECONOMIC FINANCER Proposa aprovar la 3ª modificació de crédits extraordinaris i suplements de crédits Pressupost 2012
  Expediente .- E 05501 2012 000034 00 - Aprovat
 • 0008.-Annex.- Expedients de què es dóna compte a la Comissió segons relacions adjuntes.
  Aprovat
 • 0009.-PREGUNTES La que formula Joan Ribó Canut, del Grup Municipal Compromís, sobre "Taxa caixers automàtics".
  Expediente .- E 05630 2012 000009 00 -
 • 0010(E).-SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ Proposa aprovar definitivament l'Ordenança municipal reguladora de l'ús de l'administració electrònica en l'Ajuntament de València i la resta d'extrems continguts en la proposta
  Expediente .- E 00801 2011 000101 00 - Aprovat
 • 0011(E).-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI Proposa aprovar la 4ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Pressupost 2012.
  Expediente .- E 05501 2012 000035 00 - Aprovat
 • 0012(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa l'adhesió de l'Ajuntament de València a la "Xarxa de Ciutats Intel.ligents" com a soci fundador.
  Expediente .- E 00202 2012 000015 00 - Aprovat
 • 0013(E).-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI Proposa aprovar la tercera relació d'expedientes de reconeixement de crèdits i obligacions 2012.
  Expediente .- E 05501 2012 000036 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI