Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
19-09-2019
Hora:
10:00
Òrgan:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS (2019-2023)
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN DE BIENESTAR DE 19-09-2019

Ordre del dia

 • 0001.-Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 25 de juliol de 2019.
  Aprovat
 • ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
 • 0002.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.
  Expediente .- E-02000-2019-000012-00 - Aprovat
 • 0003.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Concedir la distinció de Fill Predilecte de la Ciutat de València a títol postum, a favor del Sr. Manuel Casanova Safont.
  Expediente .- E-02000-2019-000032-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València al València C.F. S.A.E.
  Expediente .- E-02000-2019-000063-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a títol pòstum, a favor de la Sra. Carmen Alborch Bataller.
  Expediente .- E-02000-2019-000064-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Concedir la distinció de Filla Predilecta de la Ciutat de València a favor de la Sra. Empar Puchades Giner.
  Expediente .- E-02000-2019-000066-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València, a favor de l'associació València Acull.
  Expediente .- E-02000-2019-000065-00 - Aprovat
 • SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÓRGANS
 • MOCIONS
 • 0008.-MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a 'Defensor del Major".
  Expediente .- O-89POP-2019-000056-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0009.-MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a 'Concessions Instal·lacions Esportives".
  Expediente .- O-89POP-2019-000056-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0010.-MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a 'Instal·lació Esportiva Elemental I.D..E. Na Rovella (a)".
  Expediente .- O-89POP-2019-000056-00 - Rebutjat
 • 0011.-MOCIÓ que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relativa a 'Universitat Popular".
  Expediente .- O-89POP-2019-000056-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0012.-MOCIÓ que presenta la Sra. Maria Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relativa a 'Consell Escolar Municipal de València".
  Expediente .- O-89POP-2019-000056-00 - Rebutjat
 • 0013.-MOCIÓ que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a 'Sobre guia per a cuidadors no professionals de persones en situació de dependència".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000139-00 - Retirat
 • 0014.-MOCIÓ que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a 'Sobre el Dia del Teatre a la Ciutat de València".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000137-00 - Aprovat
 • 0015.-MOCIÓ que presenta Dª. Maria Amparo Picó Peris, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a 'Sobre col·locació de Placa Homenatge al Gremi d'Artistes Fallers".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000137-00 - Aprovat amb esmenes
 • PREGUNTES
 • 0016.-PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Pavelló Nou Moles".
  Expediente .- O-89POP-2019-000056-00 - Contestada
 • 0017.-PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Equipaments Esportius Marina Real Joan Carles I".
  Expediente .- O-89POP-2019-000056-00 - Contestada
 • 0018.-PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre reforma d'una nau per a usos culturals"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000119-00 - Contestada
 • 0019.-PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre estudie construcció sociocultural a la Malva-rosa".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000119-00 - Contestada
 • 0020.-PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre petició de subvenció de la Façana de les Drassanes".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000119-00 - Contestada
 • 0021.-PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre petició de subvenció sobre el Búnquer del Saler".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000119-00 - Contestada
 • 0022.-PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre director de la Casa Museu Blasco Ibáñez".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000119-00 - Contestada
 • 0023.-PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre la Batalla de Flores".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000119-00 - Contestada
 • 0024.-PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre el Monument de Joaquín Sorolla".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000119-00 - Contestada
 • 0025.-PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre el Conveni de les Sitges de Burjassot".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000119-00 - Contestada
 • 0026.-PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre obres en l'immoble protegit de les Sitges".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000119-00 - Contestada
 • 0027.-PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre contractes menors en la Fira de Juliol".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000119-00 - Contestada
 • 0028.-PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre Jornades culturals dedicades a Vicente Blasco Ibáñez i a 'Azorín'.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000119-00 - Contestada
 • 0029.-PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Centre Municipal de Pilota-Borbotó".
  Expediente .- O-89POP-2019-000056-00 - Contestada
 • 0030.-PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Climatització Centre de Majors de Borboto".
  Expediente .- O-89POP-2019-000056-00 - Contestada
 • 0031.-PREGUNTES que presenta la Sra. Marta Torrado de Castro, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Construcció camp de futbol 11 Torrefiel".
  Expediente .- O-89POP-2019-000056-00 - Contestada
 • 0032.-PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre la Pàgina web de la regidoria de Joventut".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000118-00 - Contestada
 • 0033.-PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre les dades recollides sobre la joventut valenciana en l'Observatori de l'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000124-00 - Contestada
 • 0034.-PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre divulgació d'esdeveniments esportius".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000129-00 - Contestada
 • 0035.-PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre subvencions en matèria esportiva".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000129-00 - Contestada
 • 0036.-PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre Modificació de Crèdits en Esports".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000129-00 - Contestada
 • 0037.-PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre lloguer d'equipaments públics".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000122-00 - Contestada
 • 0038.-PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre l'Estratègia Nacional de Persones Sense Llar".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000122-00 - Contestada
 • 0039.-PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre Centres de Serveis Socials
  Expediente .- O-89CIU-2019-000122-00 - Contestada
 • 0040.-PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre campanyes d'emergència".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000122-00 - Contestada
 • 0041.-PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Sobre l'Estratègia Nacional de Persones Majors".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000122-00 - Contestada
 • 0042.-PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a "Ajudes Material Escolar".
  Expediente .- O-89POP-2019-000056-00 - Contestada
 • 0043.-PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Pla Edificant".
  Expediente .- O-89POP-2019-000056-00 - Contestada
 • 0044.-PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Mapa escolar".
  Expediente .- O-89POP-2019-000056-00 - Contestada
 • 0045.-PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Escola Infantil Orriols".
  Expediente .- O-89POP-2019-000056-00 - Contestada
 • 0046.-PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Museus Gestió Municipal".
  Expediente .- O-89POP-2019-000056-00 - Contestada
 • 0047.-PREGUNTES que presenta la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Patrimoni Cultural Municipal".
  Expediente .- O-89POP-2019-000056-00 - Contestada
 • 0048.-PREGUNTES que presenta la Sra. María del Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Encàrrecs directes a contractes de la Delegació d'Esports".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000128-00 - Contestada
 • 0049.-PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Encàrrecs directes a contractes de la Delegació d'Envelliment Actiu"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000128-00 - Contestada
 • 0050.-PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Encàrrecs directes a contractes de la Delegació de Sanitat i Consum Responsable".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000128-00 - Contestada
 • 0051.-PREGUNTES que presenta el Sr. Francisco Javier Copovi Carrión, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Encàrrecs directes a contractes de la Delegació de Serveis Socials".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000128-00 - Contestada
 • 0052.-PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Encàrrecs directes a contractes de la Delegació d'Acció Cultural".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000128-00 - Contestada
 • 0053.-PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Encàrrecs directes a contractes de la Delegació d'Educació".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000128-00 - Contestada
 • 0054.-PREGUNTES que presenta la Sra. María Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Encàrrecs directes a contractes de la Delegació de Patrimoni Cultural i Recursos Culturals".
  Expediente .- O-89CIU-2019-000128-00 - Contestada
 • 0054.-PRECS I PREGUNTES
 • 0055.-PREC "in voce" formulat per la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, relativa a 'Sobre el Dia Internacional de les persones sordes 27 de setembre 2019'.
  Contestada
 • 0056(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovació Festes Locals 2020.
  Expediente .- E-01904-2019-000867-00 - Aprovat
(Informació publicada: 11/07/2019 12:00:11 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI