Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
19-04-2018
Hora:
12:30
Òrgan:
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN PARTICIPACIÓN 19-04-2018.

Ordre del dia

 • 0001.-Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 22 de març de 2018.
  Aprovat
 • MOCIONS
 • 0002.-Moció que presenta la Sra. Neus Fábregas Santana, Regidora Delegada de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, relativa a la "Aprovació de les Estratègies Integrals Participatives dels Barris de Benimaclet, Orriols i Natzaret".
  Expediente .- E-02301-2018-000071-00 - Aprovat
 • 0003.-Moció que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relativa a la "Unificació de criteris en la redacció de l'orde del dia de les sessions dels Consells de Districte de les Juntes Municipals".
  Expediente .- O-89POP-2018-000029-00 - Quedar assabentat
 • PREGUNTES
 • 0004.-Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relativas al "Bàndol de Falles i carrers d'evacuació".
  Expediente .- O-89POP-2018-000021-00 - Contestada
 • 0005.-Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Venda ambulant il·legal".
  Expediente .- O-89POP-2018-000021-00 - Contestada
 • 0006.-Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives al "Consum d'alcohol en la via pública durant les Falles 2018".
  Expediente .- O-89POP-2018-000021-00 - Contestada
 • 0007.-Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Campanya de control a motocicletes en Falles".
  Expediente .- O-89POP-2018-000021-00 - Contestada
 • 0008.-Preguntes que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives als "Pressupostos participatius".
  Expediente .- O-89POP-2018-000029-00 - Contestada
 • 0009.-Preguntes que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Noves Juntes Municipals".
  Expediente .- O-89POP-2018-000029-00 - Contestada
 • 0010.-Preguntes que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives a la "Convocatòria de subvencions de foment de l'associacionisme (2018)".
  Expediente .- O-89POP-2018-000029-00 - Contestada
 • 0011.-Preguntes que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives al "Portal de Transparència".
  Expediente .- O-89POP-2018-000029-00 - Contestada
 • 0012.-Preguntes que presenta el Sr. Alfonso Novo Belenguer, del Grup Municipal Popular, relatives al "Servici de Ludoteca en la jornada d'avaluació Decidim. VLC".
  Expediente .- O-89POP-2018-000029-00 - Contestada
 • 0013.-Preguntes que presenta el Sr. Cristóbal Grau Muñoz, del Grup Municipal Popular, relatives al "Desglossament de despeses en les Alcaldies de Pobles de València".
  Expediente .- O-89POP-2018-000029-00 - Contestada
 • 0014.-Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Actuacions de la Policia Local en la Plaça de la Reina i carrer Miguelete".
  Expediente .- O-89POP-2018-000029-00 - Contestada
 • 0015.-Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives als "Accidents en la Avinguda del Cid".
  Expediente .- O-89POP-2018-000029-00 - Contestada
 • 0016.-Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives a les "Sancions de l'use radar".
  Expediente .- O-89POP-2018-000029-00 - Contestada
 • 0017.-Preguntes que presenta el Sr. Alberto José Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, relatives al "Balanç de les actuacions de la Policia Local en Falles 2018".
  Expediente .- O-89POP-2018-000029-00 - Contestada
 • 0018.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Estratègies integrals dels barris de Natzaret, Orriols i Benimaclet".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000079-00 - Contestada
 • 0019.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Noves Juntes de Districte".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000079-00 - Contestada
 • 0020.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Projectes d'inversió de l'edició 2017-2018".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000079-00 - Contestada
 • 0021.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Transparència i la informació a les associacions veïnals".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000079-00 - Contestada
 • 0022.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Pressupostos dels projectes participatius "DECIDIM VLC"".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000079-00 - Contestada
 • 0023.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Accidents de ciclistes 2018 vs 2017 amb altres modes de transport".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000079-00 - Contestada
 • 0024.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Accidents en l'entorn de l'Anell Ciclista (carril bici ronda interior)".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000079-00 - Contestada
 • 0025.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Accidents de tràfic en la ciutat de València".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000079-00 - Contestada
 • 0026.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Subvencions per al desenrotllament de projectes de participació per les associacions de barri".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000079-00 - Contestada
 • 0027.-Preguntes que presenta el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Fusió de les regidories de Participació i Transparència en "Govern Obert"".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000079-00 - Contestada
 • 0028.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Identificacions a venedors ambulants".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0029.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'operatiu disposat en el dispositiu de policia per a la Mitjana Marató celebrada a València".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0030.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Nombre de servicis totals del dispositiu de Mitja Marató de València".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0031.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Nombre de cascos de protecció per a motoristes de Policia Local".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0032.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'estat dels cascos de motoristes de Policia Local".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0033.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'adquisició de cascos de motoristes per a la Policia Local de València".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0034.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Cost de l'adquisició dels cascos de motoristes per a la Policia Local".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0035.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Nombre de jupetins antibales entregats".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0036.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Forma de distribució dels jupetins antibales als Policies Locals".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0037.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'adquisició d'equips de comunicació per a la Policia Local "Walkis"".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0038.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives al "Tipus d'equips de comunicacions que s'han adquirit per als policies locals de València".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0039.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Fets ocorreguts en Torres de Serrans amb el desplegament d'un llaç groc".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0040.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Presentació de denúncia davant els fets de les Torres de Serrans pel llaç groc".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0041.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Cambres de circuit tancat de televisió que tenen les Torres de Serrans".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0042.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Recerca seguida per aclarir els esdeveniments".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0043.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Mesures a adoptar per part de la Policia Local pera a intentar evitar este tipus d'actes vandàlics".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0044.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a la "Valoració per part de la Policia Local de València d'este tipus d'acte".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0045.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Controls d'alcoholèmia per part de la Policia Local de València".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0046.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Controls de Policia Local que s'han dut a terme a València des de l'inici d'any".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0047.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a les "Campanyes específiques realitzades per la Policia Local de València".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0048.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "L'organització i estructura de la Policia Local de València".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0049.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives als "Nomenaments d'Intendents i responsabilitats".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • 0050.-Preguntes que presenta la Sra. Mª. Dolores Jiménez Díaz, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a "Cobrir les vacants en les divisions sense responsable".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000080-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
(Informació publicada: 05/29/2018 09:48:27 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI