Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
27-01-2020
Hora:
11:30
Òrgan:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
27/01/2020 COMISSIÓ D'HISENDA

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió de 16 de desembre del 2019.
  Aprovat
 • ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
 • 0002.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el Pla d'Inversions en la Xarxa de Distribució d'Aigua Potable per a l'exercici 2020; i quedar assabentat de l'acord de l'Assemblea de l'EMSHI relatiu a l'aprovació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2020 - 2024.
  Expediente .- E-02701-2019-000363-00 - Aprovat
 • 0003.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa desestimar recurs de reposició interposat pel Grup municipal Ciutadans contra votació en sessió plenària de 14 de novembre.
  Expediente .- E-00606-2019-000024-00 - Aprovat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, del TSJ, desestimatòria –amb imposició de costes als recurrents- del recurs P. O. 1/155/2017 interposat per IMMOBILIÀRIA PROMOCIONES JUAN VALERO YAGÜE S.L. contra aprovació de l'Estudi de Detall del PRI Quatre Carreres, Av. Germans Maristes i Carrer General Urrutia.
  Expediente .- E-00501-2020-000023-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL. Donar compte dels informes anuals d'Intervenció General de les actuacions de control financer permanent en matèria de gastos i auditories, exercici 2018, elaborats amb posterioritat al Ple de setembre del 2019.
  Expediente .- E-00407-2019-000021-00 - Quedar assabentat
 • MOCIONS
 • 0006.-Moció subscrita per la portaveu Sra. María José Catalá Verdet i la regidora Sra. Paula María Lloret Vilarrasa, en nom seu i en el del Grup Municipal Popular, sobre publicació en el "Portal de Transparència".
  Expediente .- O-89POP-2020-000006-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0007.-Moció subscrita per la Sra. Paula María Llobet Vilarrasa, en el seu nom i en el del Grup Municipal Popular, sobre la possibilitat d'acostar l'oferta turística de la ciutat als qui ens visiten mitjançant la instal·lació de suports informatius, atractius visualment, en punts estratègics d'entrada a València –aeroport, estacions de tren i zona d'arribada de creuers- així com altres enclavaments de major interés turístic.
  Expediente .- O-89POP-2020-000006-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES
 • 0008.-Preguntes subscrites per la Sra. Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre subvencions nominatives.
  Expediente .- O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
 • 0009.-Preguntes subscrites per la Sra. Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre subvenció otorgada a la Institució Econòmica i Empresarial Ignasi Villalonga.
  Expediente .- O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
 • 0010.-Preguntes suscrites per la Sra. Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre subvenció otorgada a la Fundació Francesc d'Eiximenis.
  Expediente .- O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
 • 0011.-Preguntes subscrites per la Sra. Catalá Verdet, del Grup Popular, sobre subvenció otorgada a Ca Revolta.
  Expediente .- O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
 • 0012.-Preguntes subscrites per la Sra. Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre el Plà Normatiu 2020.
  Expediente .- O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
 • 0013.-Preguntes subscrites per la Sra. Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre les inspeccions de vivendes d'us turístic.
  Expediente .- O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
 • 0014.-Preguntes subscrites per la Sra. Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre fondos EDUSI.
  Expediente .- O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
 • 0015.-Preguntes subscrites per la Sra. Llobet Vilarrasa, del Grup Popular, sobre formació professional per a persones desocupades.
  Expediente .- O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
 • 0016.-Preguntes subscrites pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre el mercat de Nadal.
  Expediente .- O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
 • 0017.-Preguntes subscrites pel Sr. Ballester Casabuena, del Grup Popular, sobre la contractació de INTRAFIC.
  Expediente .- O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
 • 0018.-Preguntes subscrites pel Sr. Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre contracte amb la Fundació Entretantos pel 'Acompanyament per la Dinamització Local Agroecològica del teixit Agrari de València".
  Expediente .- O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
 • 0019.-Preguntes subscrites pel Sr. Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre informació i característiques del projecte de punt d'aigua en pedanies nord.
  Expediente .- O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
 • 0020.-Preguntes subscrites pel Sr. Mundina Gómez, del Grup Popular, sobre la xarxa municipal d'infraestructres agraries.
  Expediente .- O-89POP-2020-000006-00 - Contestada
 • 0021.-Preguntes subcrites pel Sr. Giner Grima, del Grup Ciutadans, sobre sistema de gestió econòmic financer.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000013-00 - Contestada
 • 0022.-PRECS I PREGUNTES
 • (E)DESPATX EXTRAORDINARI
 • 0023(E).-TRESORER. Informe 4t trimestre 2019 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2020-000002-00 - Quedar assabentat
 • 0024(E).-SERVICI ECONOMICO-PRESSUPOSTARI. Donar compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el 4t trimestre de 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000029-00 - Quedar assabentat
(Informació publicada: 01/27/2020 04:15:31 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI