Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
19-09-2019
Hora:
12:00
Òrgan:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA (2019-2023)
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 25 de juliol de 2019.
  Aprovat
 • ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
 • SECRETARIA GENERAL I DEL PLE
 • 0002.-Proposa donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2019 sobre nomenament dels membres de la Junta Local de Protecció Civil
  Expediente .- E-00401-2019-000108-00 - Aprovat
 • SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
 • MOCIÓ
 • 0003.-Moció que presenta el Sr. Narcíso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, "Sobre l'execució d'inversions de bombers"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000141-00 - Rebutjat
 • 0004.-Moció que presenta María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "Pressupostos participatius DecidimVLC 2019-2020"
  Expediente .- O-89POP-2019-000055-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES
 • 0005.-Preguntes que presenta Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives "Absentisme escolar".
  Expediente .- O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
 • 0006.-Preguntes que presenta Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives 'Assignació unitats per a control d'accessos a col·legis'
  Expediente .- O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
 • 0007.-Preguntes que presenta Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives 'Inseguretat ciutadana en Orriols'
  Expediente .- O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
 • 0008.-Preguntes que presenta Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives 'Dotació material EPIs'
  Expediente .- O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
 • 0009.-Preguntes que presenta Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Hidrants'
  Expediente .- O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
 • 0010.-Preguntes que presenta Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Incorporació places de bombers'
  Expediente .- O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
 • 0011.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre l'estructura actual de la Policia Local"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0012.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans,"Sobre les jubilacions en la Policia Local"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0013.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans,"Sobre controls a la ciutat de València relacionats amb la seguretat viària"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0014.-Preguntes que presenta Sr. Narcciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre controls i campanyes contra la venda il·legal i decomisos'
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0015.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre equipament bàsic de treball per a la policia local i vestuari'
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0016.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre el parc mòbil de la Policia Local"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0017.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Coordinació de la Policia Local de València amb altres cossos de seguretat"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0018.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre la composició del Grup Gamma"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0019.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Efectius policials en comissió de servei"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0020.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Estructura i actuacions de la Policia Local en el Cabanyal"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0021.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre l'estructura actual del Cos de Bombers de València"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0022.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre el Parc de Bombers de l'Oest"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0023.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre el Parc de Bombers de Ciutat Vella"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0024.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre els treballadors sanitaris que presten servei amb el servei de Bombers"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0025.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Ambulàncies que presten servei amb el servei de Bombers"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0026.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre els bombers submarinistes"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0027.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre el Parc de Bombers de la Devesa del Saler"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0028.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre els plans de formació del Cos de Bombers de València"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0029.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Accidents de trànsit a València en mesos passats i conseqüència per a les persones"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0030.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Accidents de trànsit de ciclistes a València en mesos passats"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0031.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Accidents de trànsit en l'Avinguda del Cid en mesos passats"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0032.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Accidents de trànsit d'usuaris de patinets elèctrics en mesos passats"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0033.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Accidents en l'anell ciclista durant els mesos de 2019"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0034.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sancions de trànsit a la ciutat de València en mesos passats"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0035.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Xifres de delictes de la ciutat de València comptabilitzats per Policia Local"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0036.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Denúncies per Botelló a la ciutat de València i actuacions en punts de major concentració"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0037.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Actuacions de Policia Local en el Pla de Seguretat Viària de la ciutat de València"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0038.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Posada en marxa de la nova Ordenança de Mobilitat i actuacions de la Policia Local"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0039.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre les actuacions del control del trànsit en Ruzafa i Germanías derivades dels canvis viaris"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0040.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre els plans de formació de la Policia Local de València"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0041.-Preguntes que presenta Sr. Javier Copoví, del Grup Municipal Ciutadans, 'Sobre la representació i funció de les Associacions de Veïns en els Consells de Districte
  Expediente .- O-89CIU-2019-000120-00 - Contestada
 • 0042.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Encàrrecs directes a contractes de la Delegació de Policia Local"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0043.-Preguntes que presenta Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, relatives a 'Encàrrecs directes a contractes de la Delegació de Prevenció i Extinció d'Incendis"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000121-00 - Contestada
 • 0044.-Preguntes que presenta Dª María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a 'Procés participatiu per a la remodelació de la Plaça de l'Ajuntament"
  Expediente .- O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
 • 0045.-Preguntes que presenta Dª María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a "Procés participatiu remodelació Plaza de la Reina"
  Expediente .- O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
 • 0046.-Preguntes que presenta Dª María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "Estratègies participatives integrals de Benimaclet, de Natzaret i de Orriols"
  Expediente .- O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
 • 0047.-Preguntes que presenta Dª María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, sobre "DecidimVLC 2019-2020"
  Expediente .- O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
 • 0048.-Preguntes que presenta Dª María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, relatives a "Subvencions projectes de participació ciutdadana 2019"
  Expediente .- O-89POP-2019-000055-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0049.-Prec presentat per Narcís Estelles Escorihuela, regidor del Grup Ciutadans, relatiu a 'La situació dels voltants de l'Alqueria del Pouet'.
  Quedar assabentat
 • 0050.-Prec presentat per Narciso Estellés Escorihuela, regidor del Grup Ciutadans, relatiu al tràfic de droga en la C/Ramón de Perellós.
  Quedar assabentat
(Informació publicada: 11/05/2019 12:38:46 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI