Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
28-10-2019
Hora:
11:30
Òrgan:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ (2019-2023)
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
28 10 2019 COMISSIÓ D'HISENDA

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura y aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 23 de setembre de 2019
  Aprovat
 • ESTUDI I DICTÀMENS D'ASUNTO
 • 0002.-COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA. Proposa aprovar dates de celebració mesos novembre i desembre 2019 Comissió Informativa d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General, Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació
  Expediente .- E-56191-2019-000006-00 - Aprovat
 • 0003.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILIDAD I PRESSUPOSTOS. Quedar assabentada dels informes d'estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de setembre de 2019
  Expediente .- E-04302-2019-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI. Donar cuenta de la relació de subconceptes de crèdit cero creats en el tercer trimestre
  Expediente .- E-05501-2019-000021-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, del TSJ, desestimatòria –amb imposició de costes als recurrents- del recurs 1/77/2017 interposat per Eusebio Monzó Martínez i uns altres, contra Decret del Consell 16/2017 pel qual es va aprovar el canvi de denominació del municipi de Valencia i va autoritzar com a denominació oficial la forma exclusiva en valencià de València.
  Expediente .- E-00501-2019-000311-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-TRESORERIA MUNICIPAL. Quedar assabentada del Informe del 3er Trimestre 2019 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals
  Expediente .- E-04906-2019-000031-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-OAM CONSELL AGRARI MUNICIPAL. Proposa aprovar la 3ª Modificació pressupostària del pressupost del Consell Agrari Municipal 2019 del tipus Crèdits extrarordinaris" finançat amb el romanent líquid de Tresoreria de 2018
  Expediente .- E-70009-2019-000043-00 - Aprovat
 • 0008.-OAM PALAU, MÚSICA, CONGRESSOS Y ORQUESTRA DE VALENCIA. Proposa aprovar la 4ª modificació pressupostària del tipus crèdit extraordinari finançat amb el romanent líquid de Tresoreria
  Expediente .- E-8RE02-2019-000003-00 - Aprovat
 • 0009.-OAM UNIVERSITAT POPULAR. Propossa aprovar la Primera modificació de crèdits destinació superàvit 2018 Universitat Popular
  Expediente .- E-70008-2019-000051-00 - Aprovat
 • 0010.-OAM JUNTA CENTRAL FALLERA. Proposa aprovar la 1a Modificació pressupostària del tipus "crèdits extraordinaris" finançats amb el romanent líquid de Tresoreria
  Expediente .- E-70006-2019-000009-00 - Aprovat
 • PREGUNTES
 • 0011.-Preguntes que formula el regidor Santiago Ballester Casabuena, Grup Municipal Popular, sobre el "Sistema de Seguretat Mercavalencia"
  Expediente .- O-89POP-2019-000069-00 - Retirat
 • 0012.-Preguntes que formula la regidora Paula Llobet Vilarras, del Grup Municipal Popular, sobre "Turisme de creuers"
  Expediente .- O-89POP-2019-000069-00 - Contestada
 • 0013.-Preguntes que formula la regidora Paula Llobet Vilarrasa, del Grup Municipal Popular, sobre "Turisme Congresos"
  Expediente .- O-89POP-2019-000069-00 - Contestada
 • 0014.-Preguntes que formula la regidora Maria José Catalá Verdet, del Grup Municipal Popular sobre "Impostos"
  Expediente .- O-89POP-2019-000069-00 - Contestada
 • 0015.-Preguntes que formula la regidora Maria José Catalá Verdet, del Grup Municipal Popular, sobre "Entregues a compte"
  Expediente .- O-89POP-2019-000069-00 - Contestada
 • 0016.-Preguntes que formula la regidora Maria José Catalá Verdet, del Grup Municipal Popular, sobre "Inversions per barris"
  Expediente .- O-89POP-2019-000069-00 - Contestada
 • 0017.-Preguntes que formula la regidora Maria José Catalá Verdet, del Grup Municipal Popular, sobre "Pressupost Sector Públic Local 2019"
  Expediente .- O-89POP-2019-000069-00 - Contestada
 • 0018.-Preguntes que formula el regidor Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans sobre "les multes per infraccions de l'ordenança de circulació"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000166-00 - Contestada
 • 0019.-Pregunta que formula el regidor Fernando Griner Grima, del Grup Municipal Popular, "Sobre compliment del Pla Normatiu de l'Àrea d'Alcaldia"
  Expediente .- O-89CIU-2019-000166-00 - Contestada
 • 0019.-PRECS I PREGUNTES
 • 0020(E).-JURAT TRIBUTARI MUNICIPAL. Dar compte al Ple de la Corporació de la Memòria del Jurat Tributari Municipal corresponent a l'any 2018
  Expediente .- E-00408-2019-000154-00 - Quedar assabentat
(Informació publicada: 12/12/2019 12:28:31 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI